Trots att sjukfusk, vab-fusk och annat försäkringsfusk i debatten beskrivits som ”omfattande” utgjorde det endast i 0,04 procent av utbetalningarna förra året. Kostnaderna för de senaste fyra årens jakt på bidragsfuskare överstiger det fusk som under samma period avslöjats och krävts tillbaka, visar en granskning av Dagens Arena och Dagens Arbete.

Läs en djupare analys av fuskdebatten här.