De gamla reglerna för sjukförsäkringen återinförs inte vid årsskiftet, trots att riksdagen röstade för en återgång i somras. Det står klart efter att höstbudgeten presenterades idag.

När någon har uppburit sjukpenning i 180 dagar ska Försäkringskassan ta reda på om denne kan klara av andra arbeten på arbetsmarknaden. I juli 2008 införde den borgerliga regeringen nya regler som innebar att Försäkringskassan gjorde bedömningen att betydligt fler människor än tidigare var ”arbetsföra”.

Resultatet blev att fler än tidigare blev nekade sjukpenning, med motiveringen att det fanns jobb som de kunde klara av.

I somras åkte dock regeringen på bakslag om sjukförsäkringen i riksdagen. En majoritet röstade då för att Försäkringskassans prövning av människors arbetsförmåga skulle ske på det sätt som gällde innan regeringens ändringar trädde i kraft. Återgången till de gamla reglerna skulle träda i kraft senast vid årsskiftet.

Nu står det dock klart att regeringen inte följer riksdagens uppmaning. I höstbudgeten skriver regeringen i stället att man ska ge Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan och ”återrapportera resultatet av uppdraget senast den 5 mars 2012”.

Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiske talesperson Tomas Eneroth kallar regeringens agerande för ”arrogant”.
– Det är både otaktiskt och oansvarigt av en minoritetsregering. Man obstruerar medvetet ett riksdagsbeslut, säger han.

Vad kommer det att få för konsekvenser?
– Det innebär förstås att vi får överväga vilka medel som står oss till buds. I förlängningen kan det innebära att riksdagen går ut och lagstiftar, även om det vore en olycklig utveckling. Det är regeringen som bör bereda lagförslag, säger han.