Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag granskat hur Försäkringskassan har klarat av att hantera den borgerliga regeringens kritiserade sjukförsäkringsreform. ISF är mycket kritisk. Till SR Ekot säger ISF:s analytiker Jon Dutrieux att bostadsorten med stor sannolikhet avgör om man får ersättning eller inte. De regionala skillnaderna i hur Försäkringskassan beslutar är stora. Dutrieux säger vidare att många beslut är svåra eller omöjliga att förstå. ISF slår dessutom fast att kommunikationen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vad gäller de som utförsäkrats fungerar dåligt.