Foto: Robert S. Donovan/Flickr
Foto: Robert S. Donovan/Flickr

Kafékedjan Le Pain Français betalade varken pensioner eller försäkringar för ett 100-tal lönebidragsanställda från Arbetsförmedlingen. Myndigheten kände till fusket, men fortsatte att skicka dit arbetslösa.

Sedan 2010 har kafékedjan Le Pain Français i Göteborg tagit emot ett 100-tal lönebidragsanställda från Arbetsförmedlingen. Dagens Arena kan nu avslöja att kafékedjan varken betalat in försäkringar eller pensioner för mer än fyra anställda per år.

Dagens Arena kan också avslöja att Arbetsförmedlingen känt till fusket i över sju månader, utan att agera. I stället har 22 nya lönebidragsanställda skickats dit under samma period.

Kafékedjan har tidigare blivit omskriven i Göteborgs-Posten. Tidningen kunde i fjol avslöja* att Le Pain Français på olika sätt utnyttjat anställda med lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Enligt tidningen hade företaget bland annat betalat ut för låga löner och felaktigt uppgett att personer hade funktionshinder – för att få högre lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Uppgifterna kommer från Hotell- och restaurangfacket, HRF, i Göteborg. Facket – som konsulteras vid lönebidragsanställningar – kan bekräfta att Arbetsförmedlingen sedan 2010 har anvisat 98 lönebidragsanställda till Le Pain Français.

HRF har gjort en utredning av pensions- och försäkringsvillkoren för samtliga anställda på företaget. Utredningen, som Dagens Arena har tagit del av, visar att Le Pain Français sedan 2009 endast betalat in försäkringar och pensioner för fyra anställda per år.

Förra året hade företaget enligt årsredovisningen 68 anställda. Enligt facket var 33 av dem lönebidragsanställda. Dessutom hade de en stor mängd praktikanter.

Att inte betala försäkrings- och pensionspremier för lönebidragsanställda strider mot avtalet med Arbetsförmedlingen. Ersättning för premierna ingår i lönebidraget som företagaren får från myndigheten.

– Det är girighet när det är som värst. Det handlar om ungefär 1,3 miljoner i lönemedel varje år, som arbetsgivarna tagit själva i stället för att betala försäkrings- och pensionspremier för sina anställda, säger ombudsman Mikael Berge som lett utredningen på HRF Göteborg.

Fackets utredning blev klar redan i mars i år. Resultaten presenterades då för fler handläggare på Arbetsförmedlingen. Trots det har myndigheten fortsatt att betala ut lönebidrag och godkänna nya lönebidragsanställningar. 22 anvisningar har skett till kafékedjan sedan Arbetsförmedlingen fick reda på försäkringsfusket, enligt facket.

 – När vi avstyrkt anvisningarna har vi berättat hur det ligger till. Jag har pratat med ett flertal handläggare på Arbetsförmedlingen, men de har sagt att de inte kan ta hänsyn till försäkringsfusket, säger Mikael Berge.

Det var först i början av november som Arbetsförmedlingen plötsligt beslutade att stoppa alla nya anvisningar. Det bekräftar Mikael Berge. Arbetsförmedlingen själva vill inte kommentera ärendet över huvud taget.

– Jag kan varken säga om vi har eller inte har stoppat anvisningarna, säger Eva-Lena Edberg på Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning.

Varför beslutet om anvisningsstopp kommer just nu är svårt att svara på, säger Mikael Berge.

– I tidigare dialog har de inte brytt sig nämnvärt om att kollektivavtalet efterlevs eller inte. Möjligen tycker de att våra svar är besvärande. Vi har konsekvent avstyrkt lönesubventioner från det att vi fick kännedom om premiefusket, säger han.

Efter att HRF sammanställt rapporten har Le Pain Français betalat in pensions- och försäkringspremier för 111 anställda för år 2013. Tidigare år har premier bara betalats in för fyra anställda och ingen efterhandsjustering för åren 2009–2012 har gjorts, enligt facket.

Eftersom bidragen har gått till arbetsgivaren i stället för till de anställdas försäkrings- och pensionspremier borde Arbetsförmedlingen nu kräva tillbaka pengar från kafékedjan, tycker Mikael Berge.

– Utifrån fackets sätt att se på det så har Arbetsförmedlingen skött sitt uppdrag under all kritik. Vi har tjatat om det här i över ett år, men de har fortsatt skicka folk dit, säger han.

Samuel Samuelsson, en av ägarna till Le Pain Français, vill inte kommentera Dagens Arenas uppgifter.

– Jag vet inte vad du pratar om. Vad är ens syftet med den här intervjun? säger han innan han avbryter samtalet.

Fotnot:
 Lönebidrag:
Gäller om en persons arbetsförmåga är nersatt på grund av en funktionsnedsättning. Arbetsgivaren kan då få lönebidrag när personen anställs. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen. Syftet med ersättningen är att öka möjligheterna att få en anställning där personens kompetens och färdigheter tas till vara.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Fotnot:
 Dessa försäkringar saknades:
Avtalsgruppsjukförsäkring
Avtalspension SAF-LO
Omställningsförsäkring för arbetare
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO
Tjänstelivsförsäkring för arbetare
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för arbetare
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet TRR
Livsarbetstidspension
Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond för arbetare
Källa: HRF

*Göteborgs-postens granskning fälldes av PON