Foto: Zdenko Zivkovic.
Foto: Zdenko Zivkovic.

Inom allt fler kommuner och landsting sjösätts försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. En överraskande trend, enligt sociologen Roland Paulsen.

Svartedalens äldreboende i Göteborg blev en världsnyhet. The Guardian skrev om deras försök med sex timmars arbetsdag med lön för åtta. Washington Post, Le Monde, The Atlantic är några fler som snappade upp nyheten. Äldreboendets personal tycker det är fantastiskt och budskapet verkar ha nått ut.

Sedan världsnyheten om Svartedalen har Norrlands universitetssjukhus i Umeå gått ut med att de ska prova modellen på två avdelningar. I Nyköpings och Örnsköldsviks kommuner surras det om försök med förkortad arbetstid, men där har det inte gått längre än till utredningar.

Ortopedkirurgiavdelningen i Mölndal har kommit längre. Där är försöket redan i full gång.

– Vi hade ett pilotprojekt från november 2014 med halva avdelningen, det föll väldligt väl ut. Nu har vi kört ut i full skala från den andre februari, det är väldigt kort tid att utvärdera det på, men den spontana reaktionen bland de anställda är att det är väldigt bra, säger Marina Henriksson, vårdenhetschef på ortopedkirurgiska avdelningen i Mölndal.

De anställda har enligt Marina Henriksson hunnit vara mer med familjen, hunnit träna och känt sig mer utvilade när de kommit till jobbet dagen därpå sedan arbetstidssänkningen.

– Vi införde det här bland annat för att vi hade en väldigt hög personalomsättning för att man inte har orkat riktigt. Det är ett tungt jobb, så många som har gått ner i tid och blivit sjukskrivna, säger Marina Henriksson.

Petra Hanssen, undersköterska på ortopedkirurgiska avdelningen i Mölndal håller med.

– Många tror att det blir stressigare för oss nu, men det stämmer inte, vi jobbar i precis samma tempo som vi arbetade innan. Man kan också göra saker och ting med mer energi när man går ifrån jobbet och man behöver inte kasta sig på middagen när man kommer hem utan kan ta det lugnt, säger Petra Hanssen.

För Roland Paulsen, författare och doktor i Sociologi, är försöken med sex timmars arbetsdag ett ljus i tunneln.

– Hade du frågat för bara ett par år sedan om vi var på väg att få sex timmars arbetsdag i hela Sverige, skulle jag svarat blankt nej, men nu är jag inte lika säker längre. Nu är jag mycket mer optimistisk än vad jag varit tidigare, säger Roland Paulsen.

För doktorn var nyheten att äldreboendet i Göteborg provar på sex timmars arbetsdag ett glädjande besked som han tror kan ha stor påverkan på framtiden.

– Ett enda försök med sex timmars arbetsdag blev till en världsnyhet. Jag tror att det kan skapa ett normativt tryck på hela världen, säger han.

Men Varför kommer trenden med 6 timmars arbetsdag just nu? Enligt Roland Paulsen finns det flera förklaringar.

– Det är klurigt. För fem år sedan var arbetslinjen betydligt mer helig än vad den är i dag, det var någonting väldigt fint. I dag har vi sett arbetslinjens avarter till mycket högre grad, säger Roland Paulsen och syftar på fas tre, utförsäkringen och hur samhället tar hand om de sjuka.

Han menar också att det finns en intellektuell kritik mot arbetslinjen i form böcker, pjäser och andra kulturella uttryck där det görs narr av arbetslinjen.

Att många kommuner och landsting har bytt politisk färg efter valet 2014 tror han också kan förklara varför många försök påbörjas just nu.

– Jag tror absolut att färgskifte i kommuner kan spela stor roll, men vad som är viktigt att påpeka är att arbetslivsfrågan verkar vara väldigt levande inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – överallt utom på ledningsnivå, både bland ledningarna i MP och S gör man allt för att hålla den här frågan på avstånd, säger Roland Paulsen.

Samtidigt ser han att politiker längre ner i partihierarkierna försöker hitta andra värden, utanför arbetet, att vinna röster på. Varför ingenting har hänt förrän nu tror han har att göra med politik och media – inte produktivitet.

– Med tanke på produktivitetsökningen sedan vi senast kortade arbetstiden kan man hävda att sex timmars arbetsdag skulle vara en blygsam reform, säger han.

Hur nära det är till politiska beslut går inte att svara på, säger han, men om en reform som omfattar sex timmars arbetsdag skulle genomföras menar Roland Paulsen att det skulle bli oerhört svårt att få bort en sådan ändring i framtiden.

– Det tror jag att de liberala partierna vet om, därför är de rätt kritiska mot de här projekten. Det väldigt borgerliga medielandskapet som vi har i dag gör att en idé som sex timmars arbetsdag alltid kommer skjutas ner med väldigt tungt artilleri från borgerliga ledarsidor, säger Roland Paulsen.