Peter Eriksson Bild: Fredrik Hjerling och Flickr/ Anders Löwdin.
Peter Eriksson Bild: Fredrik Hjerling och Flickr/ Anders Löwdin.

STUDENTBOSTÄDER Bostadsminister Peter Eriksson (MP) presenterade i dag nya siffror för studentbostäder som statliga Akademiska hus planerar att bygga. Fram till 2026 handlar det om 21 000 studentlägenheter.

Regeringen gav 2015 i uppdrag till Akademiska hus att bygga och förvalta studentbostäder, och senare har de också pekats ut som en huvudaktör för att bygga på statlig mark. Nu presenterar det statligt ägda fastighetsbolaget en plan för kommande år när det gäller byggande av studentbostäder.

Fram till 2021 finns planer på 11 000 nya studentlägenheter, varav Akademiska hus själva kommer att bygga drygt hälften. Mellan 2021 och 2026 planeras ytterligare 10 000 bostäder

Studentbostadsföretagen har i sin lägesrapport för 2017 gjort bedömningen att det behövs 17 000 till 20 000 fler studentlägenheter i landet.

– I år bygger vi runt 6 000 studentbostäder. Kan vi hålla den takt vi har nu borde vi kunna vara i balans med behovet inom 3–5 år, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Beräkningen av behovet av studentbostäder är gjord genom en årlig enkät där studentbostadsföretag landet över får svara på hur de uppskattar behovet av studentbostäder. Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen, kallar det en »10 000-kronorsfråga« att göra en exakt bedömning av hur många studentbostäder som behövs. Klart är att bara en minoritet av alla studenter, 30 procent, i dag bor i en studentbostad.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, släppte i dag en rapport där de rödlistar 13 av Sveriges högskolestäder eftersom det är alldeles för svårt att få tag på en studentlägenhet där. Kriterierna för undersökningen är möjligheten att under första terminen av studierna kunna få tag på ett förstahandskontrakt där hyran ligger på maximalt 4 000 kronor i månaden och pendlingstiden inte är mer än 30 minuter.

SFS anser att man ska kunna räkna med att bo i samma lägenhet under hela studietiden

– Vi förespråkar ett tryggt boende och det är att man har ett och samma boende under hela studietiden, säger Jacob Adamowicz, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer,

Han säger däremot att det är svårt att uppskatta hur många nya studentbostäder som behöver byggas.

Martin JohanssonStudentbostadsföretagen menar att det är omöjligt i praktiken att leva upp till att alla ska få en studentbostad under första terminen, eftersom det är ett så otroligt högt söktryck just vid terminsstart i jämförelse med övriga tider på året.

– Då skulle vi förlora hyror när lägenheterna stod tomma under delar av året. I Göteborg krävs det exempelvis nu vid terminsstart 2 års kötid för att få en studentbostad, men i april krävs ingen kötid alls, säger Martin Johansson.

Studentbostäder som Akademiska hus planerar fram till 2021 (ungefärliga siffror):

  • Uppsala 2 000
  • Stockholm 3 100
  • Lund 2 500
  • Göteborg 900
  • Umeå 800
  • Luleå 900
  • Linköping/Örebro 800

Källa: regeringen