Nio av tio riskkapitalägda välfärdsbolag har manliga direktörer, visar Dagens Arenas granskning. Männen har också mest makt i resten av branschen.

Det är ont om kvinnor på ledande positioner i de dominerande vård- och utbildningskoncernerna. Tolv av de 15 största aktörerna har manliga toppchefer. Detta samtidigt som nästan 80 procent av de anställda är kvinnor.

– Det är en bransch som domineras av kvinnor på alla nivåer förutom de översta, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på branschorganisationen Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna och Almega har hävdat att en begränsning av vinsterna i välfärden är ett hot mot kvinnligt företagande. Och Håkan Tenelius säger att det är fler kvinnor i ledningen i de mindre företagen än i de större. Totalt har 40–42 procent av vårdföretagen en kvinnlig vd enligt statistik som branschorganisationen tagit fram.

– Det är bättre än i resten av näringslivet. Ändå är inte det tillräckligt bra med tanke på hur många kvinnor som jobbar i branschen, säger Håkan Tenelius.

Sämst på jämställdhet är de riskkapitalägda välfärdskoncernerna. Här har bara en av de tio största aktörerna en kvinnlig vd, visar Dagens Arenas granskning. På ordförandeposterna i styrelserna sitter sju män och tre kvinnor. I Capio, Attendo, Academedia, Ambea, Unilabs och Praktiska är såväl vd:n som ordföranden en man.

Enligt en rapport skriven av Unionens chefsekonom Gösta Karlsson för Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, är riskkapitalbolag dåliga på att rekrytera kvinnor.

857 svenska företag – med 200 000 anställda –  ägs av riskkapitalbolag. När Gösta Karlsson gick igenom Bolagsverkets databas upptäckte han att ”knappt något portföljbolag har en kvinnlig verkställande direktör eller styrelseordförande”.

– Jag slogs av att styrelseordföranden och vd:n oftast var en man. Jag blev lite överraskad, och det var därför jag lyfte frågan i rapporten, säger Gösta Karlsson.

Där frågar han sig ”om det är så att riskkapitalbolagen är rädda för att engagera sig i bolag med kvinnor i toppen, eller om riskkapitalbolagens ledningar enbart har män i sina nätverk och därför bara tillsätter manliga verkställande direktörer.”

– Man verkar ha svårt att lämna sin egen krets när man letar chefer, säger Gösta Karlsson.

Riskkapitalbranschen i sin helhet är väldigt mansdominerad. Riskkapitalbolagen har få eller inga kvinnliga delägare, investeringsansvariga eller rådgivare. I det sammanhanget tillhör Svenska Riskkapitalföreningens vd Isabella de Feudis en minoritet.

– Vi lider av samma problem som resten av näringslivet, att det är för få kvinnor på ledande positioner. Vi beklagar detta och jobbar med att få in fler. Under året har vi haft nätverksmöten för kvinnor som arbetar med investeringar, säger hon.

Fakta:
I de 15 största vård- och skolkoncernerna är 24 av 30 vd:ar och styrelseordförande män. 12 av 15 vd:ar är män.

Av de 15 största koncernerna är elva riskkapitalägda. Bland dessa har tio koncerner en manlig vd och åtta koncerner en manlig styrelseordförande.

Tillsammans får de 15 största aktörerna nästan hälften av de skattekronor som går till vinstsyftande vård- och skolbolag varje år (totalt 87 miljarder 2012).