Foto: Daniel Mott

Om marknadshyror införs ökar hyran i Stockholm med 63 procent. En tvåa skulle då kosta 13 000 kronor i månaden, konstaterar Hyresgästföreningen i en ny rapport.

Marknadshyror skulle leda till hyresökningar på 63 procent i Stockholms stad och 40 procent i Stockholms län. Hyran för en tvåa i Stockholm skulle ligga på 13 000 kronor i månaden. En avreglerad hyresmarknad skulle öka hushållens utgifter med mer än 17 miljarder kronor och leda till sänkt konsumtionsutrymme med i snitt 4 100 kronor per månad, skriver Hyresgästföreningen på DN Debatt i dag.

Andra konsekvenser av marknadshyror är en stor ökning av antalet bidragsberoende hushåll samt stora vinster för fastighetsägarna, visar Hyresgästföreningens rapport där Ramböll analyserat konsekvenserna av en avreglerad hyresmarknad.

Rapporten presenteras i sin helhet under dagen.