Wassi Azizi

Ensamkommande och papperslösa kan bli en viktig resurs för många avfolkningskommuner, skriver S-medlemmen Wassi Azizi.

Idag behövs det mer resurser i många av kommunerna runt om i Sverige. Om de nyanlända och de ensamkommande fick hjälp att stanna och bosätta sig i de kommunerna, skulle det på sikt främja tillväxt i form av ökat skatteunderlag och samtidigt hejda avfolkningen av landsbygden.

Den svenska regeringen har beslutat att utvisa de asylsökande som fått avslag medan det samtidigt finns ett ökande behov av resurser, läs människor i arbetsför ålder, runt i Sverige. Många kommuner, liksom landet i helhet, har en åldrande, snart inte arbetsför befolkning.

Låt istället de ensamkommande och nyanlända få stanna här och ställ som krav att de bosätter sig några år i avfolkningskommunerna (många befinner sig redan där som ett led i asylprocessen).

Kommuner som behöver resurser i form av människor och arbetskraft. Där kan de skapa nya möjligheter och i lugn och ro bli en del samhället genom arbete, skola och gemenskap.

Låt dem skapa möjligheter och låt dem bli en del av arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden. Vi har plats för många fler än idag.

Människorna som flytt från sitt land kan av olika skäl inte återvända och de har redan bestämt sig att förändra sina liv och börja ett nytt liv i andra länder som i Sverige eller i Europa. Att skicka tillbaka dem är inte en bra politik, tvärtom.

Låt dem skapa möjligheter och låt dem bli en del av arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden. Vi har plats för många fler än idag. Ge dem hopp om att börja om sina liv här som vanliga människor, som svenskar – det är vad de drömmer om nu.

Dessutom finns nu flera tusen bland de ensamkommande och nyanlända som redan har utbildning och erfarenhet inom industri, elektronik och byggnad  – kunskaper som verkligen behövs idag.

Asylprocessen, avslag och ett byråkratiskt system är en av orsakerna till att de idag blockeras att söka jobb och prova sig in i arbetsmarknaden.

Jag har träffat många av de nyanlända och ensamkommande som fått avslag på sina ärenden och bor på migrationsboende eller någon annanstans som försöker leta efter jobb för att kunna få arbetstillstånd som ett andra alternativ.

Men om man inte har uppehållstillstånd eller arbetstillstånd så får man inte jobba och det leder till att de väljer svartjobb för att kunna tjäna pengar. Den förda politiken ger arbetsgivarna möjlighet att utnyttja de som saknar dokument och det är den politiken som trampar på deras rättigheter. Bara på grund av att de är flyktingar.

Sverige – ett land som pratar om mänskliga rättigheter varje dag men där det är ett dokument, en bit papper, som verkligen bestämmer om din rätt att vara människa!

Wassi Azizi är studerande och aktiv i Socialdemokraterna i Stockholm och ledamot i S-migrations och politikförening. Han kom till Sverige som flykting 2016.