Benjamin Dousa Muf.

Det måste bli billigare att vara klimatsmart – det behövs fler skattesänkningar som miljösatsningar, skriver Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet i en replik till Grön Ungdom.

 Fler i arbete och lägre skatt gynnar miljön. Ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för företag att utveckla sitt miljöarbete och det är här de största miljövinsterna kan göras. Därför är Moderaternas budgetförslag det bästa alternativet för en bättre miljö.

Från 1970 har företagens utsläpp minskat med mer än 80 procent i snitt. Minskningen hade inte varit möjlig utan ekonomiska framgångar hos företagen.

Miljö och ekonomi är inte frikopplade från varandra, men de står ej heller i motsats. Tillväxt innebär enorma möjligheter för teknikutveckling och resurseffektivisering, vilket i sin tur leder till ett bättre klimat.

Om Sverige fortsatt ska vara ett föregångsland är det dags att vi visar att en bra miljö kan gå hand i hand med tillväxt.

Däremot är den rödgröna regeringens miljöpolitik dyr, ineffektiv och skadlig för företag. Flygskatten, som Grön Ungdom lyfter fram, är ett exempel på regeringens ogenomtänkta miljöpolitik.

Förslaget är ett slag i luften, då konsekvenserna knappast blir de som regeringen tänkt sig. Problemet med förslaget är att det har små, knappt märkbara, klimateffekter.

Som mest beräknar utredningar att skatten kan minska flygets totala klimatpåverkande utsläpp med 0,2 miljoner ton per år. Ur klimatsynpunkt är flygskatten inte bara ineffektiv, den riskerar även att stjälpa branschens eget arbete för ett hållbart flyg.

Vi välkomnar samarbeten mellan M och Mp för framtidens miljöpolitik.

Miljöpartiet saknar den politiska ryggraden att stå upp mot Socialdemokraterna. Införande av skatt på solpaneler och försäljning av Vattenfalls kolkraft är bara två exempel där de svikit sina ideal för makten. Det är allt för uppenbart att Miljöpartiet saknar existensberättigande som politisk rörelse.

Att det är vi unga som kommer att drabbas hårdast om politiken inte vågar agera kraftfullt mot klimatförändringar håller vi med Grön Ungdom om.

Vi välkomnar samarbeten mellan M och Mp för framtidens miljöpolitik som skapar förutsättningar för företag att fortsätta minska sina och konsumenternas miljöpåverkan. Det måste bli billigare att vara klimatsmart – det behövs fler skattesänkningar som miljösatsningar.

Innan ett samarbete kan uppstå måste Miljöpartiet lämna 70-talets miljöpolitik och inse att tillväxt är lösningen. Miljöpartiet bedriver skadlig plakatpolitik som kostar mer än den smakar. Miljöpartiet är mer än välkomna att sluta bromsa upp Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt, det är det bästa de kan göra för ett bättre klimat.

En röst för en bättre miljö är fortsatt en röst på Moderaterna och lägre skatter.

Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet