Tågolycka utanför Hudiksvall. Foto: Mats Andersson/TT.

Klimatet Flera delar i landet drabbas hårt av regnovädret. Samtidigt sitter regeringen tyst och tillbakalutad, menar Miljöpartiet och efterlyser ledarskap och åtgärder. Partiet skulle vilja se en blocköverskridande överenskommelse om klimatanpassning.

Slamströmmar i Åre, bajsvatten i Göta älv, strömavbrott, inställda tåg och stora trafikstörningar på grund av översvämmade vägar. Det är klimatförändringarnas effekter som nu orsakar kaos i många delar av landet, konstaterar experter. Och de varnar för mer extremväder framöver.

Vi är sårbara, det är vi. Vi ser att nederbörden kommer att öka. Även skyfallen förväntas bli mer intensiva i framtiden. Det är någonting vi behöver förbereda oss på, säger Karin Hjerpe på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI. 

Centerpartiet menar att de senaste dagarnas händelser visar att klimatförändringarna är på riktigt och att vi måste anpassa oss till dem, oavsett hur mycket vi minskar utsläppen. Partiet vill att klimatanpassning ska in i regeringens klimathandlingsplan som ska presenteras i höst.

– Det finns ett stort behov av åtgärder. Till exempel skulle det behövas mer enhetliga byggregler, hur nära olika vattendrag du får bygga, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet. 

”Har gått snabbare än många trott”

Arbetet med att klimatsäkra samhället behöver också bli mer nationellt, anser Centerpartiet. I dag ligger mycket ansvar på kommunerna. Dessutom behöver staten ta ett större ansvar över att klimatsäkra infrastruktur som järnvägar och elnät för att de ska klara de nya flödena. 

Det har kommit kritik från Riksrevisionen om att regeringarnas klimatanpassningsarbete har varit för otydligt och brustit i nationella uppföljningar. Hur se ni på den kritiken?

– Jag tycker att det är berättigad. Vi har försökt att påverka tidigare regeringar att få till stånd det här. Det behövs konkreta pengar, riktlinjer och mer stöd till kommunerna så att de kan uppgradera eftersatta avloppssystem. Och vi behöver få in mer grönska i städerna, säger Rickard Nordin.

Katarina Luhr, miljöpartistisk ledamot i civilutskottet, säger att det som händer är förfärligt men inte oväntat.

– Experter och klimatforskare har länge varnat för det här. Sen har det gått snabbare än många trott, att Europa och även Sverige skulle drabbas så hårt. Extremväder med värmebölja, torka och stora mängder vatten kommer att inträffa igen och igen och bli allt värre, säger hon.

Vill se blocköverskridande arbete

Nu behöver regeringen ta tag i och prioritera frågan om klimatanpassning, menar Miljöpartiet som tycker att det är väldigt tyst från regeringen i dag.

– Det räcker inte att twittra att det händer saker just nu, det behövs stora åtgärder och att man visar ledarskap. Vi vill se att regeringen ställer krav på kommuner, regioner och myndigheter att kartlägga vilka risker som finns och skjuta till pengar för åtgärder. Det kommer att skydda människor i framtiden, säger Katarina Luhr. 

Hon menar att regeringen pekar på att enskilda ska göra sitt och kommunerna sitt, samtidigt som den själv är ganska tillbakalutad. Enligt Miljöpartiet skulle det behövas ett blocköverskridande klimatanpassningsarbete, så att det får en mer långsiktig finansiering.

– Vi behöver jobba mer tillsammans. Vissa kommuner har inte musklerna att göra det som krävs, de behöver kunskapsstöd och ekonomiskt stöd, säger Katarina Luhr.

Mindre pengar för åtgärder mot jordskred

I våras drog regeringen in 25 miljoner kronor på statsbidraget för förebyggande åtgärder mot jordskred. Enligt Miljöpartiet kommer det snarare att behöva skjutas till mer medel för varje år.

– Regeringen motiverade det med att pengarna inte har gått åt. Men det är ett ganska nystartat arbete och när alla kommuner har tagit fram sina åtgärdspaket kommer det att behövas mer medel varje år, säger Katarina Luhr.

Regeringen välkomnar kritik

Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) framhåller i en skriftlig kommentar till Dagens Arena att alla måste bidra för att klimatsäkra samhället. Kommuner ansvarar för den byggda miljön, myndigheterna den kritiska infrastrukturen och länsstyrelserna för att samordna krishanteringsinsatser inom sitt geografiska område. Även fastighetsägare måste skydda sin egendom.

”Regeringens roll i arbetet med klimatanpassning är bland annat att besluta om förordningar, föreslå ändringar i lagstiftning, ta fram en nationell klimatanpassningsstrategi och styra statliga myndigheter”, skriver Carl-Oskar Bohlin.

Carl-Oskar Bohlin understryker också vikten av god krisberedskap för att hantera kraftiga omsvängningar i vädret och effekter av
klimatförändringen. Det pågår också ett stort jobb från MSB och SMHI med att sprida kunskap till aktörerna om varför klimatanpassning är viktigt.

Carl-Oskar Bohlin skriver att regeringen välkomnar Riksrevisionens kritik mot klimatanpassningsarbetet. Efter den har regeringen bland annat förtydligat styrningen av statsbidraget till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

”Vid utformningen av den nya nationella strategin för klimatanpassning kommer de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen framfört om hur ansvar, styrning och uppföljning kan förbättras att beaktas”, skriver Carl-Oscar Bohlin.