Lars Holmström, Marie Jokio Stefan Hansson Stockholm LO-distrikt.
Lars Holmström, Marie Jokio Stefan Hansson Stockholm LO-distrikt.

Socialdemokratin i Stockholm bör ta  strid mot vinstdriften i välfärden och inte motarbeta regeringens ambitioner att skapa ordning och reda i välfärdssektorn, skriver Marie Jokio, ordförande Lars Holmström, vice ordförande och Stefan Hansson, förste ombudsman i Stockholms LO-distrikt.

Dagens Industri rapporterade förra veckan att flera tunga socialdemokratiska kommun- och landstingspolitiker vänder sig emot regeringens förslag om att begränsa vinsterna i den offentliga välfärdssektorn. I artikeln hävdar Stockholms finansborgarråd, Karin Wanngård (S), att den socialdemokratiskt styrda huvudstaden inte klarar sig utan privata aktörerna inom skola och omsorg. Erika Ullberg, (S)-oppositionsråd i Stockholms läns landsting, menar i samma artikel att partikongressens beslut om att mångfald och valfrihet ska garanteras måste vara utgångspunkten för regeringens arbete.

Från fackföreningsrörelsen i Stockholms län är vi beklämda över att tunga företrädare för socialdemokraterna i vår region resonerar i dessa termer och motarbetar regeringens ambitioner att skapa ordning och reda i välfärdssektorn.

Vi vill framhålla tre starka invändningar:

Först och främst: Socialdemokratin är död som idé om man inte får människor att tro att demokratin och politiken spelar roll. Att ge bilden av att vi inte kan åstadkomma förändringar av system som politiken skapat och som en majoritet av väljarna tycker är fel gör socialdemokratin irrelevant.

Givetvis kan vi stöpa om systemen om vi vill. Givetvis kan välfärdssektorn drivas utan privata vinstdrivna aktörer om vi vill. Vi gjorde det i förut. Valfrihet och mångfald kräver att systemet har kapacitet och många möjliga val, inte vinstutdelande aktörer.

Vi är beklämda över att tunga företrädare för socialdemokraterna i vår region motarbetar regeringens ambitioner att skapa ordning och reda i välfärdssektorn.

Vår andra invändning handlar om sakfrågan. LO förespråkar som bekant non-profit i välfärden, och inte utan orsak. Det kan knappast ha gått någon utom renläriga liberaler förbi att vinstdriften inom välfärden skapat stora problem.

Hela syftet med den offentliga sektorn sådan vi känner den är att jämna ut och motverka de klasskillnader som ett kapitalistiskt samhälle oundvikligen skapar.

Med New Public Management och vinstdriftens intåg har modellen i stora delar havererat. När vi låter ekonomiska drivkrafter styra utvecklingen samlas läkarmottagningarna på Östermalm och de välutbildades barn i samma skolor. Arbetarklassens bostadsområden blir utan vårdcentraler och inget barn i klassen har en universitetsutbildad förälder. De omfattande privatiseringarna har fått välfärden att motverka sitt syfte.

Vår tredje invändning är av mer prosaisk natur, men inte oviktig. Socialdemokratin i Sverige är i behov av konflikter på höger-vänsterskalan. Alltför många uppfattar inte att det finns några avgörande skillnader mellan vänster och höger i svensk politik.

Sverigedemokraterna upplevs av många som det enda partiet som ger uttryck för samhällskritik och som kan måla upp en vision om något annat. När arbetarrörelsen ger upp samhällskritiken och bara uppfattas som försvarare av system blir det resultatet. Det är svårt att föreställa sig en fråga som är bättre att blåsa till strid i än vinstdriften i välfärden. För första gången på länge är det Socialdemokraterna som har initiativet i frågan. Vi har väljarna med oss. Vi visar att politik spelar roll och att det är skillnader mellan höger och vänster.

Och, kanske viktigast av allt, det här är en avgörande strid att vinna om vi vill vända utvecklingen mot ökad ojämlikhet.

Det är dags för socialdemokratin att lägga 90-talet bakom sig och kliva in i framtiden: I framtiden skapas inte jämlikhet genom att låta vinstdriften dominera varje del av vårt samhälle. Låt oss istället ta ytterligare steg mot att åter etablera non-profit som norm inom vår gemensamt finansierade välfärd.

LO-distriktet i Stockholms län

Marie Jokio, ordförande

Lars Holmström, vice ordförande

Stefan Hansson, förste ombudsman