Åke Sandberg. Bild: PrivatÅke Sandberg. Bild: Privat

Åke Sandberg: En glimt av den cyniska marknadsmodellens kollaps

Dela

Att svälta ut en förskola, göra vinst och köpa en förskola till kan kallas att återinvestera, att låta pengarna stanna i verksamheten. Professor Åke Sandberg skriver om Hälsans förskola och stängningen av förskolan Sjöglimten

Den nyliberala omvandlingen av den svenska välfärden har gått snabbt. Det är inget plötsligt ”omslag” som det med ett nytt väderord heter i politiken. Det är en högervind som har blåst stadigt, med marknadsorientering, köp-och-säljsystem och privatisering.

Med vinden har nya managementmetoder kommit med alltmer detaljerad målstyrning och vidhängande byråkrati, jurister och konsulter. Marknad och managementmetoder summeras som New Public Management, NPM. Vi har också sett en förmögenhetsöverföring till vinstdrivna bolag, med stora vinstuttag, gärna obeskattade i Sverige.

På Södermalm i Stockholm stängde förvaltningen nyligen förskolan Sjöglimten. Det är den andra privata förskolan på Södermalm på ett par år som håller så låg kvalitet att den måste stängas. Likaså på privata Hälsans förskola i Älvsjö fick barnen knäckebröd och vatten till frukost – matbudgeten räckte inte till mer.

Hälsans förskola i Nacka valde att lägga ner när kommunen ställde krav. Men 11 miljoner i vinst gjorde företaget 2011–2012. Det är lokaltidningar respektive SVT som berättar om exemplen.

Sjöglimten hade det varit missförhållanden i ett par år, och förskolans chef och ägare hade fått anmärkningar, men kommunens försök styra upp kvaliteten lyckades inte, trots de nya managementformerna.

I en brukarundersökning 2013 uppgav 33 procent på Sjöglimten att deras barns tankar och idéer inte togs till vara, jämfört med fyra procent i snitt. Ett uselt betyg på barnens uppväxtmiljö. Men när förskolan nu stängs med omedelbar verkan var det för att barn utsattes för direkt fara. Sov de över lunchen fick de ingen mat, blöjor byttes inte på hela dagen. Barn lämnades ensamma i höga stolar, utan tillsyn. En akut händelse var att en grupp barn skulle korsa en trafikerad gata, men ett barn lämnades kvar. En inspektör såg detta och tog hand om barnet. Direkt livsfara.

Även på Hälsans förskola fortgick förfallet i över två år med klagomål från föräldrar, fåtalig personal och stor personalomsättning, otrygghet och bristande kontinuitet för barnen. Och för lite mat. När verksamhetschefen själv gick och köpte mat och leksaker blev det räfst och rättarting inför styrelsen som sa att ”de behövde pengarna för att kunna skaffa fler förskolor”.

Det senare är intressant och vanligt. Att svälta ut en förskola, göra vinst och köpa en förskola till kan kallas att återinvestera, att låta pengarna stanna i verksamheten. Och det gör de ju. Men ”investeringarna” går inte åter till de barn som fått för lite mat och för lite personal, utan till inköp av nya förskolor, till att öka ägarnas förmögenhet. Ett vanligt krav från kritiker mot att vinsdriften får styra är just att överskott skall stanna i verksamheten. Exemplet från Hälsans förskola visar att mån då måste definiera noga vad som är verksamheten och vad ”stanna” betyder. Vinstdrivkraften är stark och den är svår att tämja, kräver allt mer detaljerade krav, allt fler jurister och andra domptörer. Kontrollkostnaderna växer.

Hur kunde dessa verksamheter med dålig kvalitet fortsätta? Det hade ju varit missförhållanden länge. Enligt den ideala marknadsmodell som det högerliberala experimentet bygger på skulle den dåliga kvaliteten leda till att barn och föräldrar lämnade skolan och den skulle tvingas stänga. Andra bättre förskolor skulle bli allt attraktivare för krävande föräldrar och duktig personal.

Det var mycket riktigt många som lämnade förskolan. Men nya barn kom till – det är ont om dagisplatser i Stockholms. Marknadsmisslyckandet är här fundamentalt. Det som stängde den undermåliga förskolan Sjöglimten var inte marknaden utan kommunens inspektion. Och direkt livsfara för barnen.

Inte heller Hälsans förskola i Nacka lades ner av marknaden utan såg sig tvungen stänga när kommunen ställde krav på säkerhet. Företaget Hälsans förskola driver verksamhet vidare på andra håll med samma ägare och VD trots vanvården av barnen

Och som alltid när NPM-kontroll inte fungerar blir lösningen även i dessa fall: ännu mer detaljkontroll! Sådana krav hörs nu från politikerhåll i drabbade delar av staden. De blir en del i en nedåtgående spiral av misstro och en växande, dyr kontrollapparat som inte löser problemen, tvärtom.

Krav på meddelarfrihet och offentlighetsprincip även i skattefinansierad privat välfärd är däremot rimliga och nödvändiga. VD:arna för de två företagen är inte särskilt villiga att ge information om verksamheten (med offentlighetsprincip även i privata skattefinansierade välfärdsföretag hade de varit tvingade svara på frågor och visa papper). Personalen uttalar sig anonymt av rädsla för repressalier – i ett privat företag har de inte meddelarskydd.

Dagens marknadsmodell för kvalitetssäkring och förändring, som gör att förskolor gradvis försämras och till sist stängs, är djupt problematisk. Tänk hur det skulle ha blivit på Sjöglimtens förskola om den fått fortsätta sitt förfall. När de sista ambitiösa lärarna och föräldrarna lämnat. Hälsans förskola fortsätter …

Marknaden är en cynisk modell för organisering och förändring i välfärden. Den bygger på att det blir växande kvalitetsskillnader mellan förskolor och där de bra tänks slå ut de dåliga. Marknadsmodellen leder till klyftor och ojämlikhet bland barn, liksom bland sjuka och gamla. I skolan, vården och omsorgen. Några kan tycka att ojämlikheten är bra, men de allra flesta av oss vill leva i ett anständigt samhälle där alla får bra vård och utbildning.

Det krävs alternativ till marknadskonkurrensen för att värna gemensamma värden i välfärden. En demokratiskt beslutad resursfördelning och styrning så att alla barn får en bra förskola. Där kunde man vänta sig tydliga och brett förankrade politiska omprövningar och krav, men på de flesta håll är det tyst. Ropen fortsätter skalla: NPM och detaljkontroll åt alla!

Åke Sandberg, civilekonom och sociolog, professor em. vid Stockholms universitet. Han kommer i april med rapporten Värden i välfärden.

10 kommentarer

 1. m - 20 mars, 2014

  Fin artikel.

 2. Johan på Huset - 20 mars, 2014

  De flesta är nog överens om att kapitalismen, särskilt dess spjutspets nyliberalismen, har framtvingat denna variant av sparande, benämnd kostnadseffektiviteten, som är ett hot mot både djur och människor.

  Ständigt balanserande på yttersta gränsen för möjlig vinst påtvingas grisar långa transporter på överfulla fordon och likadant för hönsen.

  När de sedan ska slaktas ska det gå fort, femton grisar får titta på innan det är deras tur, ungefär som på en offentlig avrättning i Teheran.

  Inte är det bättre inom humana vården, när gamla och sjuka betraktas som varor, med en och samma prislapp för multisjuka som vanliga.

  Sparandet går ut över mat, men främst personal.
  Delade turer är en klassmarkör som heter duga.
  Alltså, inte står det i bladet om att direktörer på långlunch får löneavdrag, inte heller om delade turer för läkare?
  Nej, för läkare slår man ihop turerna. Läste om en tur på 34 timmar för en läkare.

  • Åke Sandberg - 22 mars, 2014

   Intressant.
   Stor poäng om vem som får/påtvingas delade turer.
   Både med grisar och människor finns det grader i helvetet, grader eller arter av kapitalism.
   Minns studieresa till slakterier, inför ett ev forskningsprojekt. Det handlar om att stressade grisar levererar sämre kött.’Humanast’ behandlas grisarna i Sverige, inte bra men man ansträngde sig. I någon mån även i Danmark. Man ville skapa en slaktprocess där djuren inte såg och hörde vad som hände med kompisarna. En fråga om köttkvalitet genom djurskydd, och det senare hade ett värde i sig. Alls inte så i Holland, där strategin var att söka avla fram grisar vars kött inte försämrades av stressen, och så behövda man inte göra något åt slaktprocessen.

 3. m - 20 mars, 2014

  Undrar lite över ”…bygger på att det blir växande kvalitetsskillnader mellan förskolor…”. På en välfungerande marknad bör kvalitetsskillnaderna bli små då konkurrensen slår ut de med sämre kvalitet – högre kostnad dvs på samma sätt som bilindustrin producerar ungefär likvärdiga bilar inom samma prissegment dvs man konkurrerar både med pris och kvalitet och långsiktigt uppbyggande av varumärke. Jag undrar med andra ord över ‘växande kvalitetsskillnader’.

  Varför utgår du inte från marknads imperfektioner och äganderätt i dina artiklar?

  Personligen tror jag på offentligt ägd verksamhet och olika blandformer där det är enkelt och lätt att byta management och behålla personal, lokaler och klienter och i den mån man accepterar privat verksamhet omgärdar den med regleringar bl.a. då samhället torde få ta kostnaderna vid en konkurs på samma sätt som i privat bankverksamhet då verksamhetens art inte är av den karaktären att man kan låta verksamheten försvinna. Det borde bl.a. innebära höga kapitalkrav, inlåsning av vinst under lång tid, begränsning av utdelningar och bonus under lång tid. Men det är ett resonemang öppet för kritik. Förstahandsvalet borde vara offentligt driven verksamhet.

  Hur ser du på problematiken med offentligt driven verksamhet, effektivitetshöjande åtgärder, starkt ägarskap mm? Det är ju här orsaken till privatiseringarna ligger? Hur reformerar man offentlig tjänsteproduktion?

 4. Anders Nilssson - 21 mars, 2014

  Problemet hänger samman med demokratins spelregler. En valvinnande koalition som
  Alliansen räknar med fyra regeringsår. Därför släpper politikerna på
  kvalitetskraven (utredningar, tester) för att genomföra kärnfrågor. Man kan
  inte offra hela mandatperioden på utredningar. Det är lätt att avreglera, svårt att reglera. Alternativet är blocköverskridande överenskommelser, men det var inte för sådana man gick till val.
  Det var enklare för socialdemokratin under dess hegemoniska period. Reformer
  kunde genomföras under flera mandatperioder. Numera blir det hafsverk.
  Speciellt motbjudande är ”avknoppningarna” i Stockholm. Stanken av korruption
  är omisskännlig.

  • Åke Sandberg - 22 mars, 2014

   Instämmer i det mesta av det du skriver.. Tack.
   Jag undrar så här efteråt också, som du skriver …. lite över ”…bygger på att det blir växande kvalitetsskillnader mellan förskolor…”. Alltså: *bygger* inte på växande kvalitetsskillnader, de senare är en konsekvens av marknadsmisslyckanden. I en annan del av artikeln skriver jag mycket riktigt om detta, och utvecklar det närmare i min kommande rapport ”Värden i välfärden”, där jag också tar upp nödvändigheten av en radikal förnyelse av hur offentliga verksamheter drivs.

   Rapporten presenteras för övrigt deb 2 april på lunchseminarium i ABF-huset i Stockholm. https://www.facebook.com/events/591774440916234/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming

 5. Håkan Svedlund - 23 mars, 2014

  Privatisering för privatiseringens egen skull lockar till sig girigheten.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Johanna Senneby

»En stram budget«

24 miljarder kronor har finansminister Magdalena Andersson att spendera under förhandlingarna om höstbudgeten som nu inleds på Harpsund. 0Inga delningar

Visa vad ni går för, S!

LO sågar Timbros förslag om arbetskraftsinvandring


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik