Vårbudgeten Regeringen satsar 141 miljoner kronor i den nya budgeten på att få framförallt utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden. Vägen dit ska gå genom språkutbildning.

I Sverige är utrikesfödda kvinnor i stor grad i arbete om man jämför med resten av Europa, men med svenska mått är de enligt regeringen för få. Därför satsar de 141 miljoner kronor i vårbudgeten på att öka sysselsättningsgraden.

– Vi ser att nyanlända kommer snabbare i arbete och det är positivt, men mer behöver göras. Den förra regeringen införde en rättighet för nyanlända att få del av insatser, vi har tillfört en skyldighet att delta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett uttalande.

I budgetförslaget avsätts 60 miljoner kronor för att invandrare snabbare ska lära sig svenska. Bland de planerade satsningarna finns extra pengar till att höja kvaliteten på Sfi, att asylsökande ska få lära sig svenska från dag ett och att föräldraledighet ska kunna kombineras med språkutbildning. Den totala mängden pengar avsatt för svenskautbildning är 120 miljoner kronor, men eftersom det finns 40 miljoner kronor avsatta för »svenska som andra språk« som inte används för tillfället och som istället omdirigeras till den nya satsningen blir notan i slutändan 60 miljoner kronor.

– Att kunna förstå och uttrycka sig på svenska är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet för att underlätta språkinlärningen. Det här är pengar som kommer spela roll för lärare och elever och som kommer att göra skillnad i arbetet med integrationen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett uttalande.

– Här är kunskaper i svenska språket en nyckel in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Regeringen satsar därför ytterligare på att fler ska lära sig svenska och snabbare komma vidare till arbete eller utbildning, säger finansminister Magdalena Andersson.

Majoriteten av de resterande 81 miljonerna planerar regeringen lägga på att fler ska utbilda sig, framförallt i form av vuxenutbildning. Studieförbunden får 10 extra miljoner för att bedriva uppsökande och studiemotiverande verksamhet bland utrikes födda kvinnor och en liten summa tilldelas CSN för informationsarbete.

På måndag presenterar regeringen vårbudgeten i sin helhet. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer: Regeringen storsatsar på Polisen