DIGITAL VÅRD Ett samarbetsavtal mellan nätläkarföretaget Min doktor och statliga Apoteket innebar en förtjänst på flera miljoner för Min doktors störste ägare – som också är styrelseordförande i Apoteket. Det skriver DN Stockholm.

Samarbetet mellan Apoteket och Min doktor blev officiellt i mars 2016, och innebär att de bägge bolagen ska marknadsföra varandra på sina respektive hemsidor och appar. Dessutom utför Apoteket gratis blodtrycksmätningar på Min doktors patienter, skriver DN. Däremot sker inga ekonomiska ersättningar dem emellan.

Trots det ifrågasätts det nu om Apotekets styrelseordförande Christian W Jansson kan ses som jävig, med tanke på sitt ägande i Min doktor. Enligt uppgifter hos Bolagsverket som DN har tagit del av köpte Christian W Jansson aktier i Min doktor för 7 miljoner kronor i februari 2016, efter att avtalet med Apoteket blivit känt. Samtidigt hade värdet av hans befintliga aktier i Min doktor stigit med nästan 6 miljoner kronor bara några dagar efter avtalet.

Aktierna såldes i februari 2016 för 25 000 kronor styck. I december samma år gjorde Min doktor en nyemission, och då handlades aktierna för 40 000 kronor styck.

Christer W Jansson ägde i december förra året 1 685 aktier av totalt 6 100 i Min doktor.

Apotekets chefsjurist Anna Rogmark uppger till DN att Christer W Janssons ägande i Min doktor har varit känt i Apotekets styrelse, liksom i dess ledning och på marknadsavdelningen, där avtalet slöts med Min doktor.

– Eftersom avtalet slöts på en operativ nivå – och inte av styrelsen – betraktades det inte som en jävssituation, säger Anna Rogmark till DN.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) ser inte heller några problem med affären, av samma anledning som Anna Rogmark uppger. Han säger till DN att regeringskansliet hela tiden informerats om Christer W Janssons ägande i Min doktor.

Men Claes Sandberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och tidigare ordförande för Institutet mot mutor, anser att situationen är så pass speciell att frågan borde ha lyfts till styrelsenivå – men utan närvaro av Jansson och en annan jävig styrelseledamot.

– Det skulle kunna vara så att styrelsen funnit samarbetet förenligt med Apotekets intressen, men då skulle man i alla fall ha undanröjt tvivel om det, säger han.