BYGGKOSTNADER Kostnaderna för om- och tillbyggnad av sjukhus i Stockholms län blir minst 2,3 miljarder dyrare än budgeterat och kan stoppa satsningar på sjukvård och kollektivtrafik. Det är en dålig ursäkt att, som landstinget, skylla på konsulterna, säger Hans Lind professor i fastighetsekonomi. 

Åtta sjukhus i Stockholms län byggs i dagsläget om eller ut. Ursprungligen hade landstinget budgeterat kostnaderna till 13 miljarder kronor. Tidningen Mitt i Södermalms granskning visar att projekten redan överskridit sin budget med 2,3 miljarder.

Ansvarig för landstingets fastigheter, Paul Lindqvist (M), menar att kostnadsökningarna delvis beror på en överhettad byggmarknad, samt att konsulterna landstinget anlitade underskattade projektets kostnad.

Oppositionen är kritisk till hur landstingets fastighetsbolag arbetat med projektet.

– Det är ett politiskt ansvar att det se till att vi har den grundkompetens som behövs, säger landstingspolitiker Tomas Eriksson (MP).

Att byggkostnader ökar under projektets gång är svårt att undvika, menar Hans Lind, professor emeritus i fastighetsekonomi. Utdragna projekt kan behöva uppdaterad teknik, projekt visar sig vara mer komplicerade än förväntat och rena prisökningar kan uppstå när konjunkturen vänder uppåt.

Detta bör inte hindra organisationerna från att budgetera för eventuella kostnadsökningar. Att skylla på konsulterna tycker Hans Lind låter som en dålig ursäkt.

– Konsulterna har agerat på uppdrag av byggherrarna och landstinget, om konsulterna nu har ritat något som inte stämmer överens med vad landstinget vill ha ska de helt enkelt ha bakläxa. Då ska det finnas någon sorts skadeståndsklausul, säger han till Dagens Arena.

Hans Lind pekar på att det finns brist på kompetenta tjänstemän och kontroller som kan kan skatta kostnadsökningar i ett tidigt skede. Ytterst ansvariga för detta är politikerna.

– Med tanke på den samlade kunskap som finns i dag kan man kräva ganska mycket när det gäller att styra byggkostnader.

Kostnadsöverskridande ska kunna vara mer undantag än regel, menar Lind. Tar det åtta år att bygga ett projekt behöver landstingen vara beredda på att nya kostnader tillkommer och budgetera därefter.

De 2,3 miljarder som behövs till sjukhusprojekten i Stockholms län kommer att tas från landstingets långsiktiga investeringsbudget. Satsningar som skulle gått till sjukvård och kollektivtrafik, bland annat till förlossningsvården och psykiatrin.