Nya Karolinska. Foto: Holger Ellgaard

DEBATT Varför lyssnade inte de styrande på personalen inom vården när NKS planerades – och när det stod klart att sjukvården i hela region Stockholm skulle påverkas? Och ännu konstigare: varför lyssnar inte regionens politiker på professionens förslag på åtgärder nu när haveriet är ett faktum? 

I debatten om sjukvårdens problem i Stockholm återkommer ständigt Nya Karolinska / NKS. Sjukhuset har kostat – och fortsätter att kosta – ofantliga pengar för skattebetalarna. Få är nöjda med resultatet. Planeringen som helhet har drabbats. Resurserna finns inte där patienterna finns. Att läkare tvingas använda sin arbetstid för att överhuvudtaget hitta sängplatser till akut sjuka patienter visar att systemet havererat.

Fler vårdplatser måste till  inom regionen. Utbildningen av läkare har också försvårats. Den förutsätter omfattande patientflöden och en blandning av rutinärenden och komplicerade fall – på samma klinik. Att lära sig identifiera oväntade symtom är en kunskap som tar tid att erövra. Diagnoser och vårdkedjor kan behöva omprövas. Gamla och multisjuka patienter ska kanske till geriatriken. Idag kan de bli kvar på akutmottagningarna därför att det inte går att hitta någon avdelning som kan ta emot dem.

När artikeln kom var vi många som tänkte att nu kommer regionens politiker att försöka överträffa varandra med förslag om åtgärder – i enlighet med dessa punkter. Det blev inte så.

Varför lyssnade inte de styrande på personalen inom vården när NKS planerades – och när det stod klart att sjukvården i hela region Stockholm skulle påverkas?

Det är svårt att förstå i efterhand med tanke på alla skandaler i samband med omorganisationen. Idén om värdebaserad vård var aldrig förankrad i den medicinska professionen, där kunskapen och erfarenheten fanns.

Nu – år 2020 – behövs en ny dialog. De förändringar av sjukvården i Stockholm som genomfördes av alliansen under ledning av moderaterna bör rivas upp. Hög tid att åtgärda de ödesdigra misstagen på NKS och visa i handling att den socialdemokratiska oppositionen står för ett annat sätt att styra.

Det räcker inte att säga att vi tycker att politiker ska lyssna på vårdens anställda. Vi måste göra klart att vi faktiskt kan lyssna.

Professionen – 155 läkare, forskare och annan personal på NKS och andra Stockholms-sjukhus – har i en debattartikel i Svenska Dagbladet presenterat sina vädjanden till de styrande i regionen. Nio punkter totalt.

  • Utbildning och forskning kräver ett välfungerande sjukhus där vård, undervisning och forskning interagerar
  • Tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer från olika specialiteter och professioner som ser verkligheten på sjukvårdsgolvet
  • Ett universitetssjukhus behöver både rutinsjukvård och ”högspecialiserad” vård
  • Öppna NKS akutmottagning för rutinpatienter
  • Öppna vårdavdelningar för det ökande antalet patienter som behöver läggas in
  • Använd delar av ”Gamla Karolinska” invid NKS, för lättare sjukhusvård, geriatrik, dagvård och mottagningar
  • Återinför klinikindelningen i olika specialiteter, den har fungerat utmärkt i Sverige och i övriga världen
  • Förkasta det märkliga experimentet ”värdebaserad vård”
  • Vården av de svårast sjuka ska prioriteras före etablering av vårdval. Vårdvalen bör begränsas, de tar resurser från de svårast sjuka och bidrar inte till utbildning och forskning

När artikeln kom var vi många som tänkte att nu kommer regionens politiker att försöka överträffa varandra med förslag om åtgärder – i enlighet med dessa punkter. Det blev inte så. Istället blev det tyst om listan – också från Socialdemokraterna. Det går inte an. Partiet bör omgående se till att dialog och idéutbyten kommer igång mellan professionens företrädare och oppositionens förtroendevalda. Gärna med avslutande offentliga frågestunder som visar i vilka delar man är överens – och inte. Allmänheten och skattebetalarna behöver besked. Liksom vårdens alla anställda.

FD Karin StigbrandProgramansvarig inom Norra Hammarby Socialdemokratiska förening