Stockholm city och panelen hos SNS. Bild t v: nextvoyage/Pixabay

corona Hyrorna i citykärnor riskerar att falla mest under coronakrisen, men de kommer också att återhämta sig snabbast. Hyresvärdar i förorter och småstäder kan drabbas värre, spår företrädare för branschen.

Som det rapporterats livligt om är besöksnäringen,som hotell, restauranger och kaféer, en av de som är hårdast drabbat under coronakrisen. Den här krisen märks tydligt hos fastighetsägarna som hyr ut lokaler till de krisdrabbade företagen.

Men på tur står tjänstesektorn, som troligen blir nästa stora bransch som riskerar att drabbas hårt av corona, menar representanter för fastighetsbranschen.

– I nästa steg kommer det att slå mot tjänstesektorn som är beroende av en ekonomi som snurrar. De har det jättejobbigt och det kommer såklart att påverka fastighetsmarknaden med fler vakanser, sa Max Barclay, Nordenchef på Newsec under en digital paneldiskussion på torsdagen anordnad av SNS.

Anneli Jansson, vd på Humlegården, lyfte också tjänstesektorn som de som kan drabbas i en »andra våg«.

– Den stora frågan är inte vad som har hänt hittills, utan oron nu gäller när man kan vara igång igen, sa Anneli Jansson.

Max Barclay trodde också att krisen kommer få mer långtgående konsekvenser för Sverige än vad vi tror, eftersom vi är så beroende av omvärlden.

– Vi lever lite i en bubbla i Sverige: här har kortköpen sjunkit med 25 procent, i Finland har de sjunkit med 70 procent.

Hittills har storstädernas centrum drabbats värst, vad gäller omsättning och besöksstatistik.

– Vi ser bland våra gäster att det är den absoluta citykärnan, dit man bara kommer för att jobba, som drabbas hårdast, sa Johanna Skogestig, vd på Vasakronan.

Detsamma gäller köpcentrum.

– Hos köpcentrum och inom detaljhandel, där det var en nedåtgående trend redan innan coronakrisen, känns det här mer än för andra sektorer, sa Hans Lind, professor i fastighetsekonomi.

Men återhämtningen bedöms också gå snabbast i storstadskärnorna, eftersom attraktiva lägen bedöms bli ännu viktigare efter krisen.

– Det är rimligt att tror att hyrorna kommer falla mest där de är högst, på kort sikt, men återhämtning kommer också gå snabbast där, sa Johanna Skogestig.

Företagshyrorna i centrala Stockholm har stigit otroligt snabbt de senaste åren, och det senaste året ökade de med hela 50-70 procent, vilket Johanna Skogestig kunde bekräfta eftersom Vasakronan har många av sina fastigheter där.

– Dels har det tillförts få nya bra lokaler i Stockholm så man inte haft så stor tillgång. Våra senaste uthyrningar har man gått till företag som har mycket färre kvadratmeter per anställd.

Med den kris som nu råder tros pressen bli större på kortare hyreskontrakt med mer flexibel prissättning. Hans Lind pekade på hur hotellbranschen påverkades under 1990-talskrisen och att det möjligen kan ge en fingervisning om vad som kan ske nu.

– Det blev en diskussion om fördelning av skulder, man hade omsättningskontrakt där man betalade mer i bättre perioder och mindre i sämre. Man sänkte hyran för att ha kvar hyresgästerna. Ett sätt att hantera olika intressen i förhandlingar är att göra hyran beroende av någonting, till exempel BNP-utvecklingen. Men vi ser att efter de tre senaste kriserna gick återhämtningen snabbare än man trodde, så det finns i alla fall en viss grund för optimism där, sa Hans Lind.

Även Johanna Skogestig och Anneli Jansson sa att det nog skulle bli en ökning av mer temporära hyreskontrakt och möjligen lägre hyror. Både Humlegården och Vasakronan har börjat använda sig av regeringens hyresnedsättningsprogram, men enligt Anneli Jansson görs det enligt en bedömning av hur livskraftigt företaget var före krisen.

– Om man inte är livskraftig kanske det inte är meningen att man ska klara sig, men i annat fall måste vi gå in och stötta. Vi jobbar från fall till fall, sa Anneli Jansson.

Om hyrorna i statskärnor är de som faller mest på kort sikt, var panelen överens om att i ett längre perspektiv är det hyresfastigheter i mindre attraktiva lägen, som förorter och småstäders centrum, som riskerar att få svårast att komma på fötter.

Men det här bör, enligt Hans Lind, inte ge upphov till några särskilda stödinsatser med målet att hålla centrumkärnor i småstäder och förorter levande.

– Det finns ingen anledning att stödja saker som inte har någon framtid. Affärer kommer att slå igen, men vi måste se att detaljhandeln har förändrats och kommer fortsätta förändras. Här kan vi lita på marknaden – vi ska inte bromsa strukturella förändringar med stöd, sa Hans Lind.

Han sade sig vara optimistisk om att människor alltid kommer att vilja ha samlingsplatser, vilket kommer leda till nya sätt för små centrum att klara sig.

Inget tyder, enligt fastighetsbranschföreträdarna, på att corona ger upphov till kris i fastighetsbranschen i stort sett.

– Det finns oerhört mycket kapital i världen, och det kommer kanske att finnas ännu mer snart med helikopterpengar, och de pengarna behöver söka avkastning. Jag tror att fastigheter kommer fortsatt vara attraktivt. Det här trycker inte hyrorna uppåt utan de liggare snarare kvar på samma nivå, eller går möjligen ned lite, sa Max Barclay.