BILD: Anders Löwdn, flickr

S-KONGRESSEN Socialdemokraterna ska införa nollvision för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det beslutades idag på partikongressen i Göteborg.

 Inför Socialdemokraternas partikongress hade en rad motioner om en nollvision inkommit. Partistyrelsen hade trots det avslagit förslagen. Inrikesminister Anders Ygeman framhöll under kongressen att man redan lagt fram en ny nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Det hör till sammanhanget att vi under de närmaste tio åren kommer att satsa över en miljard kronor på den här målsättningen, sade inrikesminister Anders Ygeman till kongressen.

S-kongressen gick emellertid på delegationernas linje och ställde sig bakom nollvisionen. Marie Ekman, kommunalråd från Skaraborg, var en de av många ombud som deltog i debatten och krävde en nollvision.

– Alla delegationer har sagt samma sak, sätter man en nolltolerans placerar man ribban mycket högre än om man bara säger: vi ska jobba för det här. Det handlar inte om hur lång tid det tar, detta är en långsiktig och tydlig signal.

Som ordförande på kvinnohuset Tranan i Skövde har Marie Ekman själv bevittnat konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor.

– På sikt hoppas jag alla kvinnohus i Sverige kan avvecklas, men utvecklingen går i motsatt riktning. Hit kommer kvinnor, inte bara från Skaraborg, utan från hela Sverige. Vi fick neka 96 kvinnor förra året, en fördubbling jämfört med 2015.

Marie Ekman hoppas nu få se fler insatser i förebyggande syfte.

– Vi märker ju att det är många som inte känner till att problemet är så utbrett. Förutom att arbeta mot förövaren måste vi jobba för att våga prata, våga fråga någon som har ett blåmärke. Vi har ett projekt i Skaraborg tillsammans med bland annat socialtjänsten och försäkringskassan för att hitta kvinnorna som sjukskriver sig, innan de faktiskt hamnar på ett kvinnohus, säger Marie Ekman.