våldsutsatta kvinnor
Foto: Sascha Kohlmann

Debatt Det är dags att prioritera skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras barn, skriver företrädare för femton olika kvinnoorganisationer.

I rapporten Kvinnofridsbarometern 2023, genomförd av Unizon, avslöjas återigen de allvarliga brister som präglar kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Det är en undersökning som kastar ljus över en verklighet där många kvinnor och deras barn fortfarande saknar den nödvändiga skyddsnivån och stödet för att kunna bryta sig loss från våldet och bygga upp sina liv på nytt.

Rapporten, där 165 av landets 290 kommuner deltog och svarade på 17 frågor om deras arbete mot mäns våld mot kvinnor, ger en skrämmande inblick i situationen. Resultaten avslöjar att en betydande del av kommunerna saknar mätbara mål i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en nära relation med

Dessutom visar det sig att många kommuner saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddade boenden. Detta är oroande då skolan utgör en viktig och stabil punkt i barns liv. Vidare framgår det att hälften av kommunerna inte har utvärderat sitt arbete inom frågan de senaste två åren. Detta tyder på en bristande kontinuitet och uppföljning av insatserna mot mäns våld mot kvinnor. Trots dessa brister rapporterar mer än sju av tio kommuner att de under de senaste två åren har genomfört regelbundna aktiviteter för att förändra attityder kring genus och våld.

Även om en majoritet av kommunerna uppger att de har en kvinnofridssamordnare som arbetar övergripande med frågan inom kommunen återstår det mycket arbete för att säkerställa att skydd och stöd når alla kvinnor och barn som behöver det.

Vi måste alla ta denna statistik på allvar, för det är inte bara siffror på papper. Siffrorna är ett uttryck för det lidande som kvinnor och barn dagligen upplever i vårt samhälle. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en nära relation med. Över 24 000 sexualbrott och 38 000 misshandelsbrott anmäldes mot kvinnor eller flickor år 2022, och mörkertalet är troligtvis ännu högre. Mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor är en ständig pandemi som kräver en kraftfull och engagerad insats från alla samhällssektorer.

Det är därför avgörande att regeringen och kommunerna tar sitt ansvar på allvar. Att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn bör vara en prioriterad fråga. Det handlar om att skapa ett tryggt och rättvist samhälle där ingen kvinna behöver leva i rädsla för våld och förtryck.

Det är hög tid att agera och säkerställa att kommunerna får de resurser och det stöd de behöver för att kunna erbjuda skyddade boenden och effektivt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det handlar om att visa att varje kvinna och varje barns liv är värt att skydda och värna om, oavsett bakgrund eller situation.

S-kvinnor har uttryckt oro över den nya regeringens påverkan på Sveriges kommuner och regioner, särskilt inom kvinnofridsområdet. Med betydande brister i finansieringen av välfärden riskerar kommunernas förmåga att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn att försämras. Det är en stor fara att arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor hamnar längre ned på agendan under den nuvarande högerregeringen.

Det är dags att sätta stopp för detta. Det är dags att prioritera skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det är dags att göra verklig förändring och skapa ett samhälle där alla kvinnor kan leva sina liv utan rädsla för våld och förtryck. Är du med oss?

Tara Twana, Ordförande Stockholm stad

Elisabeth Antfolk, Ordförande Alina kvinnoklubb

Eva Fagerhem, Ordförande Hägersten kvinnoklubb

Gerd Sjöberg Granlund, Ordförande Traneberg Ålsten Bromma kvinnoklubb

Lisa Carlsson, Ordförande Vällingby kvinnoklubb

Maja Lundqvist, Ordförande Unga S-kvinnor Rebella

Maria Palme Castelius, Ordförande Södra kvinnoklubb

Malin Hammarström, Ordförande Älvsjö Herrängen kvinnoklubb

Mia Andersson Wikholm, Ordförande Stockholms Allmänna kvinnoklubb

Mirja Räihä, Ordförande LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb

Nimo Salah, Ordförande Järva kvinnoklubb

Sonja Gardefjord, Ordförande Vasastan-Östermalm kvinnoklubb

Shuta Bari, Ordförande Hässelby kvinnoklubb

Stara Khorami, Ordförande Skärholmen kvinnoklubb

Tora Mårtensson, Ordförande Avantgarde kvinnoklubb