Undersköterska hemtjänst vård äldre

hemtjänsten Hälften av hemtjänstenheterna i Stockholm klarar inte utbildningskraven, skriver Kommunalarbetaren. Sämst är de privata utförarna.

Minst 50 procent av personalen ska ha någon form av omvårdnadsutbildning, enligt ett krav från Stockholms stad.

Men bara hälften av hemtjänstenheterna lever upp till kravet, skriver Kommunalarbetaren som har tagit del av äldreförvaltningens verksamhetsuppföljning för 2016. Sämst är de privata utförarna. 80 procent av de kommunalt drivna hemtjänstenheterna nådde upp till kravet, för de privata utförarna handlar det endast om 51 procent.

Tidigare år kommunen nöjt sig med muntliga uppgifter från utförarna men den här gången har man i stället begärt in utbildningsbevis. Och siffrorna för 2016 skiljer sig markant från kommunens tidigare uppföljningar.

2015 uppgav 10 procent av utförarna att de nådde upp till utbildningskraven, 2016 hade siffran ökat till 46 procent.

Att det skulle bero på att utförarna tidigare lämnat felaktiga uppgifter vill Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholm, inte svara på.

– Jag vill inte spekulera om det, säger han till tidningen.