Daniel Riazat (V).

skolsegregation Förra veckan sa riksdagen nej till att ge skolhuvudmän ansvar för att verka för en blandad social sammansättning av elever. Enligt Vänsterpartiet är förslaget rent symboliskt och verkningslöst.

– Regeringen hade tagit fram ett förslag som i princip inte innebar någonting, för att göra alla partier nöjda, så då sa vi nej till det, säger Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Förslaget, som Dagens Arena har berättat om tidigare, om att verka för minskad skolsegregation genom att lägga ett ansvar för detta på skolhuvudmännen är ett av flera förslag i propositionen »Samling för skolan«, som i sin tur bygger på Skolkommissionens förslag. Förslaget gav inget tydligt svar på hur ett sådant ansvar skulle gå till i praktiken, och det fanns inga tvingande skrivningar. När riksdagen skulle ta ställning till förslaget förra veckan var det bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade för.

Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe motiverar i en debattartikel i Dagens Samhälle partiets nej till förslaget:

»Förslaget kan strida mot gällande diskrimineringslagstiftning och öppnar upp för en elevsortering som inskränker det fria skolvalet« skriver han.

Vänsterpartiet har motsatt anledning till sitt nej. De vill gå mycket längre och avskaffa det fria skolvalet i dess nuvarande form, och införa upptagningsområden baserade på en blandad social sammansättning.

– Det som regeringen föreslog kan kommuner göra redan idag och många gör det redan. Men eftersom det fria skolvalet är överordnat denna princip kommer elevernas val komma först – det gör förslaget tandlöst, säger Daniel Riazat.

Han menar att frivilliga åtgärder mot social segregation främst är intressant för kommuner med få eller inga friskolor, där skolkonkurrens saknas.

Den övriga delen av propositionen, som inte rörde social segregation, fick gehör av riksdagen. Det handlar bland annat om ändringar i skollagen för att minska elevers långvarig frånvaro i grundskolan, genom att de ska kunna upptäckas tidigare. Varje skola ska också utse en skolchef med ansvar för att se till att utbildningarna i skolan följer de regler som gäller.

Vänsterpartiet röstade även nej till en del i förslaget som handlar om att likställa kommunala skolor med friskolor på så sätt att Skolinspektionen ska kunna återkalla kommuners tillstånd att bedriva skola på samma de kan göra med friskolor. Enligt Daniel Riazat är det rimligt att reglerna är hårdare för friskolor på den punkten eftersom kommuner har ett ansvar för att erbjuda utbildning till sina invånare i motsats till friskolor.