Finansminister och utredare Lena Egelin på dagens presskonferens FOTO: SVT Forum

Bidragsfusk Mycket återstår i arbetet för att komma till rätta med bidragsbrotten. Ett steg i rätt riktning är en gemensam utbetalningsmyndighet, enligt en utredning som överlämnas till regeringen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) tog i dag emot den utredning som tittat närmare på hur väl Bidragsbrottslagen och Lagen om underrättelseskyldighet fungerar. Bidragsbrottslagen har lett till större fokus på bidragsbrott, men trots att lagarna funnits i tio år är implementeringen av framförallt anmälningsplikten bristfällig, menar utredaren Lena Egelin.

– Utredningen har blivit ett startskott för att över huvud taget polisanmäla bidragsbrott, säger utredaren Lena Egelin vid en pressträff, och tillägger att många tjänstemän väljer att inte anmäla på grund av resursbrist och för att anmälningarna läggs ner när de kommer till polisen.

Utredningen ställer sig positiv till regeringens förslag om en gemensam utbetalningsmyndighet då det i dag inte finns någon med en överblickande kunskap kring vilka bidrag som får kombineras.

– En gemensam statlig utbetalningsfunktion hade gett en mer samlad överblick om vilka bidrag som betalas ut, säger Lena Egelin.

Läs mer: A-kassor kritiska till ny myndighet

Lena Egelin hoppas och tror att utredningens förslag ska leda till att fler bidragsbrott uppmärksammas, anmäls och lagförs.

Utredningen föreslår bland annat att straffskalan för grovt bidragsbrott ökas till fängelse i maximalt sex år, från dagens fyra år och att preskriptionstiden för ringa bidragsbrott förlängas från två till fem år. Utöver det föreslår utredningen att lagen också ska omfatta eventuella mellanhänder som exempelvis assistansbolag, men även kommunerna.

Magdalena Andersson säger att hon tycker att flera av förslagen är intressanta och nämner straffhöjningen och utvidgningen av lagens tillämpningsområde.

– Det är viktigt för legitimiteten för vårt skattesystem att vi har koll på de pengar som betalas ut, säger finansministern.