Enighet i kriminalpolitiken. Krav på ökade satsningar på skolan och välfärden. Så kan man sammanfatta Magdalena Anderssons tal i Almedalen.

Magdalena Andersson kom med ett tydligt och välkommet besked under sitt tal i Almedalen. Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till kommuner och regioner ska skrivas upp i takt med inflationen.

Just den frågan, att även måttliga ökningar av pengarna till välfärden i praktiken blir en sänkning eftersom inflationen äter upp dem, har varit den Sd-stödda regeringens kanske svagaste punkt.

I praktiken kommer personal få sägas upp i landets skolor, på förskolor och i äldrevården. Eftersom kostnaderna ökar.

Det är självklart helt kontraproduktivt, inte minst i ett läge när det förebyggande arbetet för att komma åt gängkriminaliteten skulle kräva ökat stöd, inte minskat.

Det går att ha starka synpunkter på enigheten i kriminalpolitiken

Sedan kan man säkert hävda att det inte heller räcker med en indexering av de generella stöden. Men det är långt bättre än det regeringen presterar.

I en tv-utfrågning tidigare i veckan blev Liberalernas ledare Johan Pehrson pressad om just detta. Hans svar var tydligt: regeringen anser att kampen mot inflationen omöjliggör ännu högre stöd till landets skolor.

Exakt på vilket sätt det är rimligt att kostnaderna för en inflation som främst beror på ökade energipriser och kriget i Ukraina ska bäras av landets elever och skolpersonal gick han inte närmare in på.

Annars följde Magdalena Anderssons tal samma retoriska och politiska kurva som alltid sedan valet. Hon gör angrepp på regeringen för att de har stöd av Sverigedemokraterna, och vad det betyder för politiken. Samtidigt lägger hon sig nära regeringen i kriminalpolitiska frågor. Hon sade till och med att det finns en bred enighet kring detta i riksdagen. Och parat med det angrips regeringen för välfärdsfrågorna och klimatarbetet.

Det går att ha starka synpunkter på enigheten i kriminalpolitiken. De ökade möjligheterna till övervakning av medborgarna är till exempel en fråga där många anser att förändringarna underminerar demokratin och den personliga integriteten.

Men tills vidare är Socialdemokraternas strategi effektiv. Opinionssiffror upp emot 40 procent tyder i alla fall på det. Dessutom var Andersson, till skillnad från Märta Stenevi under onsdagens tal i Almedalen, i grunden offensiv. Där Miljöpartiet tycks ha bestämt sig för att det bästa sättet att klara sig över fyraprocentsspärren är att måla allt i så mörka färger som möjligt uppmanade Andersson till ändå till en viss optimism. Det går att göra saker bättre.

Det är troligen ett effektivare sätt att väcka engagemang för ett politiskt projekt.