Annons från Dedicares hemsida (t.v.), Josefine Johansson, SSR (t.h.)

uthyrd personal Den uppåtgående trenden med att allt fler socionomer hyrs ut via bemanningsföretag har dämpats. Enligt facket SSR beror det på att arbetsgivarna lyckats bli mer attraktiva.

– Ökningen som fanns för ett år sedan har stannat av, säger Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR, som organiserar merparten av landets socionomer.

Enligt SSR började utvecklingen med inhyrda socionomer ta fart hösten 2014. Ökningen av bemanningsanställda i branschen har sedan fortsatt – fram tills nu. Nu sker en viss tillbakagång eller i alla fall en stabilisering av marknaden för uthyrd personal, enligt facket.

Runt 10 000 kronor mer i lönekuvertet kan socionomer få som går över till bemanningsföretag. Men enbart löneförhöjning gör inte att kommuner lyckas locka socionomer att stanna kvar hos dem, enligt SSR.

Att det nu märks en avmattning i antalet bemanningsanställda tolkar facket som ett tecken på att kommunerna har arbetat på flera sätt för att bli mer attraktiva som arbetsgivare.

– Många kommuner har börjat göra olika typer av satsningar, både på socialsekreterares lön och genom att arbeta för att få ned användningen av konsulter. Det pågår satsningar på arbetsmiljö, specialistsatsningar, närmare chefsstöd och försök med sex timmars arbetsdag i ett tiotal kommuner, säger Josefine Johansson.

Inte bara har ökningen av uthyrda dämpats. Enligt SSR har efterfrågan också förändrats.

– Det är mer långsiktiga uppdrag nu, och mer fokus på chefer och specialister än vanliga socialsekreterare, säger Josefine Johansson.

Dedicare, som enligt egna uppgifter och SSR, tillhör de största bemanningsaktörerna i socionombranschen, instämmer i att utvecklingen har vänt något. Men företaget betonar att efterfrågan fortfarande ökat – om än inte lika mycket.

– Vi växer jämfört med förra året, men vi växer inte lika mycket nu som tidigare, säger Lia Sandström, ekonomichef på Dedicare.

Hon vill inte specificera om de ser någon ökning eller minskning inom några specifika inriktningar av socionomyrket, eller hur efterfrågan skiljer sig åt geografiskt. Men när det gäller arbete med flyktingar har uppdragen minskat för Dedicare.

– Flyktingströmmen har ju avmattats och det påverkar såklart efterfrågan av behov av socionomer, säger Lia Sandström.