Val2018 Allianspartiernas fyra partiledare kallar till pressträff för att presentera första kapitlet i en reformagenda – Om tryggheten. »Vi måste stärka den svenska rättsstaten«

Det är Socialdemokraternas dag i Almedalen idag. Men på torsdagsförmiddagen kallade  de fyra allianspartiernas partiledarna till en pressträff.

I samlad trupp går Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor från Clarion Hotel till Wisby Strand Kongresscenter.

Tillsammans ska de presentera en gemensam reformagenda. Fyra olika delar ska utgöra agendan. Idag presenterar de en av dem – den om trygghet.

Den nya rättspolitiken rör fem områden: Polisen, gängkriminaliteten, sexualbrott, hedersrelaterad brottslighet, och vardagsbrottsligheten.

– Rättsstaten är den svages bästa vän, och vi måste stärka den svenska rättsstaten, säger Jan Björklund (L)

Alliansen vill bland annat se

  • En specifik lönesatsning riktad mot polisen
  • Slopa dagens system med automatsik villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden
  • Längre straff om man begår brott inom gängrelaterad kriminalitet
  • Höja straffen till fängelse i minst sex månader för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning
  • Inför en egen brottsreducering för hedersbrott – Lex Fadime
  • Vidta åtgärder så att inga offentliga medel utbetalas till föreningar eller religösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet
  • Skärpta straff för inbrott, med minimistraffet ett års fängelse.
  • Stärka tullens befogenheter
  • Att utvisning på grund av brott ska användas i fler fall

– Tryggheten måste gälla alla, trots det vet vi att många är otrygga och rädda, det är också de många små vardagsbrotten som skapar den här otryggheten, säger Ebba Busch Thor (KD).

– Brott bör i större grad vara skäl för utvisning, säger Ebba Bush Thor.

Tre, fyra avsnitt till i reformagendan kommer presenteras innan valet.