FOTO: UNclimatechange/flickr

#METOO Tusentals kvinnliga journalister gick igår kväll ut i ett upprop mot sexuella trakasserier i mediebranschen. Utsattheten kan ofta kopplas till otrygga anställningar.

Igår kväll offentliggjordes uppropet #deadline. 4084 kvinnliga journalister har skrivit under. På mindre än två dygn inkom hundratals vittnesmål om allt från kränkande ord till rena våldtäkter, säger initiativtagaren Johanna Lindqvist till Sveriges Radio.

»Jag blev drogad och våldtagen av två etablerade manliga journalister när jag för tio år sedan var ung frilansande journalist som försökte ta mig in i branschen. Vågade tyvärr inte anmäla«, skriver en av kvinnorna.

Johanna Lindqvist ser ett tydligt mönster i vittnesmålen; ofta finns en koppling mellan utsatthet för sexuella trakasserier och osäkra anställningar, vilket är vanligt i mediebranschen. Vittnesmålen kommer ofta från kvinnor som varit nyanställda och utsatts av äldre män som varit på arbetsplatsen länge.

I ljuset av alla de vittnesmål om sexism som inkommit från ett 20-talbranscer, beslutade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att myndigheten kommer granska ett 40-tal företag inom media, kultur och juridik.