Så blev den till slut utsedd – kommittén i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Kommittén har fått i uppdrag att fram till maj 2013 se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Den har mandat att överväga förändringar som kan leda till “mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar”.

Stefan Löfvén, förbundsordförande för IF Metall, är en av ledamöterna. Tillsammans med Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesman, Sven Erik Österberg, debatterar Löfvén i dag frågan om a-kassan på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Inlägget är ett problematiskt svagt försvar av fackförbundens förfogande över a-kassan. Löfvén och Österberg anger tre argument för att a-kassan ska vara i facklig regi även i fortsättningen:

1. “En obligatorisk avgift, som regeringen föreslår, är en ny skatt för alla.”

Löfvén och Österberg skriver att regeringen medvetet vill öka klyftorna. Det stämmer att regeringen bedriver en hjärtlös a-kassepolitik som går ut på att de som löper störst risk att bli arbetslösa ska betala mest, men varför måste en obligatorisk a-kassa se ut så? Skatter är ju ofta inkomstrelaterade. Hur det skulle vara dåligt att alla, inte bara de som mest behöver den, var med och solidariskt finansierade arbetslöshetsförsäkringen är svårt att förstå. Är skatt fel nu plötsligt?

2. “Det har redan visat sig att försämringar i a-kassan leder till att löntagarna lämnar, inte bara kassorna, utan också de fackliga organisationerna.”

Att beskylla en dyrare a-kassa för den minskade organisationsgraden är en grov förenkling. Medlemstappet i fackförbunden började innan de nuvarande reglerna infördes 2007. Att dyrare fackavgift och a-kasseavgift fått fler att lämna är solklart, men fackets problem är större än så. Frågan är huruvida det ska vara a-kassans uppgift att hålla fackförbunden flytande? Fackförbunden borde kunna organisera en solidarisk rörelse av arbetstagare med fler argument, särskilt då medlemskap i a-kassan inte förutsätter medlemskap i facket.

3. “Det system vi har i dag med fristående a-kassor i nära samarbete med fackförbunden har varit välfungerande under en lång tid, även under mycket svåra omständigheter.”

Löfvén och Österberg hänvisar till att IF Metalls a-kassa under svår belastning 2009 lyckades erbjuda sina medlemmar bra service och bemötande. Grattis. Varför en obligatorisk försäkring skulle ge dålig service och bemötande är oklart.

Löfvén och Österberg har helt rätt i att det förslag på obligatorisk a-kassa som seglar runt i alliansen är riktigt uselt och helt orimligt. Men bara för att ett förslag (som för övrigt inte har brett stöd i regeringen) är dåligt betyder det inte att nuvarande system är bra. Löfvén och Österberg hävdar att man vill “bygga vidare på det vinnande koncept som nu fungerat i över 100 år”. Med så bristfällig argumentation bakom konceptet är det svårt att känna entusiasm.