Frågan om en tredelad föräldraförsäkring är en av S-kongressens största stridsfrågor. Frågan skulle ha behandlats som en del av det välfärdsblock som diskuteras med start klockan 19.00 i kväll torsdag. Nu har frågan skjutits fram till klockan 13.30 på lördag.

På S-kongressen 2009  beslutades att ytterligare månader ska knytas till respektive vårdnadshavare inom ramen för dagens föräldraförsäkring, samt att föräldraförsäkringen på sikt ska delas lika mellan vårdnadshavarna. Förslaget fanns dock inte med i det rödgröna valmanifestet året efter, till mångas besvikelse.

Nyligen välkomnade Stefan Löfven en diskussion om hur föräldraledigheten ska bli mer jämställd, men han uttryckte ingen önskan ett förslag om ökad kvotering under nästa mandatperiod.
– Vi tänker inte kasta om villkoren för barnfamiljerna, sa Löfven när han presenterade partistyrelsens prioriteringar inför S-kongressen.

Under onsdagskvällen diskuterades föräldraförsäkringen i en av de 15 temagrupper där ombuden får träffa representanter från partiledningen i syfte att underlätta kongressens beslut i alla olika politiska frågor.

Enligt källor till Dagens Arena uppstod en viss irritation mellan representanterna från partiledningen (bland andra Lena Hallengren) och de delegationer som driver frågan hårdast (bland andra Östergötland, Stockholms län, Skåne och Uppsala län). Stödet för en tredelad föräldraförsäkring – en fråga som även drivs av LO, SSU, S-studenter och S-kvinnor – upplevdes som relativt kompakt under mötet, erfar Dagens Arena efter att ha pratat med en rad källor.

Från partiledningens sida hörs argument om att egna opinionsmätningar visar att bara fem procent av väljarna vill ha en delad föräldraförsäkring. En Novusmätning som TV4 Nyheterna har gjort visar att 23 procent av väljarna vill att S ska jobbar för fler pappamånader, medan 54 procent är emot. Bland de egna S-väljarna är bara 32 procent för och 45 procent är emot förslaget.

Motståndet mot att det offentliga ska styra uttaget av föräldraförsäkringen ytterligare anses vara starkt i de tjänstemannagrupper som vill baka sitt eget surdegsbröd och planera sina liv och föräldradagar efter eget huvud. Det är som bekant dessa väljargrupper som anses vara nödvändiga för att vinna val.

Mellan raderna syns den taktik som brukar jämföras med bilkörning: Blinka åt höger för att vinna valet, så kan man svänga åt vänster och genomföra viktiga reformer i regeringsställning. Ett ombud från Västsverige som Dagens Arena har talat med uttryckte en direkt oro för hur ett skarpt beslut kan försvåra valrörelsen 2014.

Men många ombud anser att det återigen är dags att skriva historia på en S-kongress i Göteborg. 1993 fattades det historiska beslutet om varvade listor (”varannan damernas”) just i Göteborg. De tunga sakargumenten sammanfattas av Emma AlmgrenDagens Arenas debattsida i dag: ”Det har liten betydelse vad en ung kvinna på arbetsmarknaden gör för egna val om familj. Statistiskt sett är hon en högriskanställd. […] Först när män och kvinnor tar lika stort ansvar för hem och barn kommer de att ges lika chanser på arbetsmarknaden”.

Almgren påminner om att Olof Palme fick en protestlista med 200 000 underskrifter när särbeskattningen genomfördes – ett beslut som fattades i strid med en stor folklig opinion men som relativt omgående betraktades som viktigt och självklart.

På kongressen höjs röster om att det är tid för S att genomföra högstidspratet om att vara ett feministiskt parti, och vad gäller opinionsundersökningar har LO gjort en mätning som visar att 75 procent av män och kvinnor vill dela lika på ansvaret för hem och barn. Då anstår det ett progressivt och feministiskt parti att använda den politiska vägen för att nå dit.

Som ett ombud uttryckte det i ett samtal med Dagens Arena: Varför ska S acceptera ett system som år efter år diskriminerar den ena halvan av befolkningen?

Enligt Dagens Arenas källor upplever förespråkarna för ett bindande beslut om en tredelad föräldraförsäkring att de har vind i seglen. Flera stora kongressdelegationer uppges stå enade, bland dem nämnda Stockholms län och Östergötland, och i kulisserna fortgår arbetet för att uppnå en kongressmajoritet.

Den största oron gäller att beslutet på S-kongressen 2013 blir mer urvattnat än 2009, vilket skulle spegla en upplevd backlash i jämställdhetsarbetet i samhället i allmänhet.

Eftersom beslutet nu har skjutits upp till lördag finns tid att hitta en kompromiss som förespråkarna av en tredelning kan acceptera. En nyckelformulering i en sådan kompromiss blir vad en eventuell S-ledd regering binder sig att genomföra redan under den kommande mandatperioden. Minnet av hur frågan försvann i valrörelsen 2010 lever ännu.