Höghastighetståg är det senaste förslaget från de rödgröna. Sverige ligger efter andra EU-länder när det kommer till höghastighetståg och underhållet av järnvägsnätet är eftersatt. Enligt förslaget från MP, S och V ska höghastighetsjärnväg byggas mellan Stockholm och Linköping, samt mellan Göteborg och Borås, liksom flera andra satsningar på järnvägsnätet.

Investeringar i höghastighetsnät har utkristalliserat sig till en riktig höger-västerfråga och inte oväntat var statsminister Fredrik Reinfeldt snabbt ute och kritiserade planerna som han menar blir alldeles för kostsamma. Men frågan är snarare hur hållbart det är att inte satsa på en utbyggd järnväg.

När Jim Arkedis, säkerhetspolitisk expert på den amerikanska tankesmedjan PPI (Progressiv Policy Institute), i dag befann sig i Stockholm för diskussioner om den amerikanska energi- och säkerhetspolitiken menade han att de europeiska höghastighetstågen är ett föredöme som USA är på väg att följa – närmast i tiden är planerna på att bygga en höghastighetsbana mellan Tampa och Orlando i Florida. Med både europeiska länder och USA som satsar på höghastighetståg ter sig allianspartiernas hårdnackade motstånd som allt mer märkligt.

Ur klimatsynpunkt behövs alternativ till flyg och lastbilstransporter. Också den senaste veckans flygstopp till följd av isländska askmolnet visar på behovet av ett alternativ till flyget, med en järnväg som fungerar smidigt. Möjlighet att kunna pendla längre sträckor utan att det tar upp timmar av dagen är en annan fördel.

Men det är viktigt att biljettpriset för framtida resor med höghastighetståg inte blir för dyrt. I dagsläget kan det många gånger vara billigare att ta bilen om du är en familj som ska ut på resa i Sverige. Likaså är flyget ofta det mest prisvärda för den som behöver ta sig mellan låt säga Stockholm och Malmö. Det är den fortsatta utmaningen.