Socialdemokraterna föreslår en satsning på höghastighetståg och vill gå betydligt längre än regeringen vad gäller utbyggnaden av järnvägen.

Sträckorna Göteborg – Borås, Stockholm – Linköping och Malmö – Hässleholm ska byggas som höghastighetsbana för persontrafik, parallellt med de gamla banorna som får ta hand om gods- och regionaltåg. Det föreslår Socialdemokraterna som på tisdagen kallade till pressträff för att lägga fram sitt förslag på hur järnvägen ska byggas ut.

Den ekonomiskpolitiska talespersonen Magdalena Andersson gick också hårt åt Anders Borgs uttalande om höghastighetståg som “science fiction-tåg” samtidigt som han själv säger att sträckan Stockholm – Linköping ska köras på 50 minuter, vilket kräver moderna höghastighetståg.

Enligt Socialdemokraterna är höghastighetsbanor i princip “samhällsekonomiskt neutralt” och framför allt nödvändigt för att vi inte ska halka efter jämfört med övriga världen.
– Vi riskerar att få tåg som går lika snabbt 2025 som de gjorde 1990 medan resten av världen har utvecklats ganska dramatiskt, säger Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott och pekar på att de tåg som regeringen vill bygga banor för till och med kan bli svåra att köpa på sikt eftersom det inte finns efterfrågan på dem i andra länder.

Magdalena Andersson menar också att höghastighetsbanor kan leda till att fler får möjlighet att ta jobb i orter där de inte bor.
– Att kunna köra snabbtåg vidgar arbetsmarknadsregionerna, man kan ta ett jobb längre bort. Att bygga snabba tåg gör också att fler åker tåg, vilket är viktigt för miljön.
– Regeringen är på väg att låsa in oss i en standard som redan i dag är omodern och som omöjliggör moderna tåg.