Konstruktionen av fas 3 är inte bara djupt orättvis och kränkande – det är en logisk kullerbytta, en papperskonstruktion som inte fungerar i praktiken (på så vis kan den betraktas som en konsekvent förlängning av regeringens övergripande jobbpolitik).

Vi vet alla att fas 3 är orättvist eftersom den tvingar människor att jobba heltid utan lön (annars ryker den redan låga ersättningen). För att komma runt det problemet gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppgift att hitta sysselsättningar som inte kunde definieras som jobb. Därmed försökte man desarmera kritiken att man tvingade människor att jobba gratis.

Men vad är egentligen skillnaden mellan sysselsättning på heltid och jobb på heltid? I praktiken visade det sig handla om skillnaden mellan de relativa begreppen meningsfullt och meningslöst. I fas 3 fick människor till exempel måla om redan målade stolar. Det definierades som en meningslös sysselsättning och således inget jobb. Hade stolarna däremot varit omålade hade det räknats som meningsfullt och därmed som jobb.

Arbetsförmedlingen balanserade här på en knivsegg. Sysselsättning skulle vara meningslös i den bemärkelsen att den inte kunde betraktas som jobb, men meningsfull i den bemärkelsen att den skulle ge erfarenhet som skulle öka sannolikheten för deltagaren att hitta en ”riktigt jobb”. Uppgiften visade sig omöjlig.

Arbetsförmedlingen föll i diket. Antingen tvingade man människor till fullständigt meningslösa sysslor, eller så tvingade man folk att jobba gratis.

Kritiken blev massiv.

Vad hände? Jo, i slutet av sommaren kom Arbetsförmedlingen fram till det man borde ha förstått från början:

”Utvärderingen av Fas 3 visar på svårigheter att hitta platser med meningsfull sysselsättning, som samtidigt inte liknar ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingens ledning har därför tagit beslut om fortsättningsvis tillåta platser med mer reella arbetsuppgifter.”

I valet mellan meningslösa sysselsättningar och gratisarbete (pest eller kolera) valde Arbetsförmedlingen det senare. Det är i och för sig inte så konstigt. Den samlade arbetsmarknadsforskningen är övertydligt på en punkt: sannolikheten för långtidsarbetslösa att få ett ”riktigt jobb” ökar dramatiskt ju mer sysselsättningen liknar just ett ”riktigt jobb”.

Det är egentligen en självklarhet. Jag blir bättre på fotboll om jag tränar på att sparka på en boll. Jag blir inte bättre på fotboll om det är just bollsparkandet jag till varje pris undviker.

28 000 svenskar ingår i dag i fas 3. Det innebär 28 000 gratisarbetare, fritt för företag att utnyttja. Konsekvensen av Arbetsförmedlingens beslut har nu börjat visa sig. Allt fler företag använder fas 3 som affärsidé. Allt fler företag blir också allt mer specifika i sina krav på fas 3-deltagare. Vissa kräver yrkeskunskaper som ”mekaniska kunskaper”. Det skulle inte förvåna mig om vi snart får höra talas om fas 3-anordnare som kräver CV eller har anställningsintervjuer. Om ni känner till något sådant fall, tveka inte att höra av er.