Bild: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen stoppar nya utbildningsinsatser för långtidsarbetslösa i fas 3 – trots att behovet är stort. Anledningen är att pengarna tagit slut.

Arbetsförmedlingen stoppar nya utbildningar för långtidsarbetslösa inom fas 3. Anledningen är att årets budget på 128 miljoner kronor redan är spräckt.

Rätten till utbildning i fas 3 infördes motvilligt av regeringen som en eftergift till en riksdagsmajoritet som den 9 juni 2011 krävt ett totalt stopp för nya anvisningar till fas 3.

Information om att utbildningarna nu stoppas gick i går onsdag ut som ett nationellt meddelande på Arbetsförmedlingens intranät:

”Kostnaderna för insatserna i sysselsättningsfasen under 2013 har ökat mer än beräknat. Därför införs nu en begränsning av antalet påbörjade programinsatser under resterande del av året.”

Den som undertecknat meddelandet är Arbetsförmedlingens produktionsdirektör Karin Leth. Hon bekräftar för Dagens Arena att budgettaket är nått.
– Vi har en ekonomisk begränsning i hur mycket programinsatser vi kan erbjuda inom sysselsättningsfasen. Det är i första hand utbildningar inom sysselsättningsfasen som i år börjar närma sig sitt slut, säger hon.

Varför tar pengarna slut redan nu?
– Det är ingen jättestor ram vi har. Det har gått åt mer än vi har beräknat.

Vad är det som har kostat?
– Det har fattats många fler beslut än vad vi hade räknat med.

Varför har ni fattat fler beslut än ni trodde från början?
– Man har bedömt att behoven var större.

Behoven har varit större än vad ni har budget för?
– Ja så kan man se det.

Nu får alltså de långtidsarbetslösa inte den utbildning som de har behov av?
– Det är bara under resten av det här året, och det är ganska kort tid kvar. Så det är ytterst få som möjligen inte kommer att få en utbildning under det här året. Sen kommer det igång igen i januari.

Under resten av året kommer de långtidsarbetslösa inte få den utbildning som du själv säger att de har behov av?
– Vi måste minska utgifterna. Så är det. Det är regeringen som sätter våra ramar.

Har regeringen satt för snäva ramar?
– Det kan jag inte svara på på rak arm. Det måste man göra djupare analyser av.

Projektet med Skogsstyrelsen har ju visat sig bli dyrt. Är det en förklaring till att ni har spräckt budget?
– Nej, det följer nog den planen som ligger för det projektet.

Men det har kostat en del pengar.
– Det har kostat en del pengar inom den här ramen. Men exakt hur mycket kan jag inte svara på.

Är det en förklaring till att ni slagit i taket?
– Förklaringen är den samlade bilden av alla kostnader.

Utgör projektet med Skogsstyrelsen den största andelen av den samlade bilden?
– Nja, jag skulle inte säga att det är den största delen. Den största delen är arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar.

Fotnot: Efter att ha läst intervjun återkommer Karin Leth och påpekar att hon sagt fel. Fas 3-projektet på Skogsstyrelsen belastar enligt henne inte samma budgetram som arbetsmarknadsutbildningarna inom fas 3 (numera sysselsättningsfasen).