Bild: Sabina Panayotova

I dag lördag 21 september är det 100 dagar sedan protesterna mot den sittande regeringen i Bulgarien började.

Bulgarien har skakats av regelbundna protester under det senaste året, även innan den nuvarande regeringen kom till makten. Protesterna har under sommaren betydligt fredligare än i början av året när sex människor tände eld på sig själva som en reaktion mot fattigdomen i landet.

Årets protester är de största i landet på 16 år. Det råder stora ekonomiska problem efter kommunismens fall, som delvis beror på strukturella problem. EU har riktat skarp kritik mot uteblivna reformer och den utbredda korruptionen

EU ger ekonomiskt stöd till Bulgarien, men hur stöden hanteras behöver följas upp, parallellt med att effekterna av den samhälleliga krisen, som bara blir mer omfattande av uteblivna reformer, korruption och fattigdom, också bör tas på allvar. Den officiella arbetslösheten är på ca 12 procent. Den inofficiella visar över 18 procent. Genomsnittslönen är lägst i EU, på ca 3 500 kronor, men med matvarupriser (exempelvis) i jämförbara mått med Sveriges.

Sommarens protester föregås av att Delyan Peevski, en mediemogul som tidigare kontrollerade ett mediekonglomerat med dagstidningar, kommersiella tv-kanaler och webbtidningar, blev tillsatt som ansvarig för den nationella säkerhetstjänsten. Peevski står sedan tidigare åtalad för korruption och utpressning. Han tog inte uppdraget, men tonläget bland de protesterande dämpades inte.

I dag kommer demonstranter i Sofia att marschera med slagord som berättar om regeringens 100 misstag sedan de kom till makten.

Här är en sammanfattning av min rapportering av årets protester i landet.