Åsa Lindhagen, (MP) Foto: Karin Röse

Tiggeriförbud riskerar att förvärra utsattheten istället för att mildra den. Därför blir jag förvånad och oroad av uttalanden som gjorts i den svenska debatten, skriver Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

Under de senaste åren har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige. Många som kommer hit befinner sig i stor nöd, kan tvingas försörja sig genom att tigga och bor under inhumana omständigheter i provisoriska tältläger eller liknande.

De EU-medborgare som reser från framförallt Rumänien och Bulgarien till Stockholm i hopp om en bättre framtid lever i en stor utsatthet både i sina hemländer och när de vistas i vår stad.

Våra gator visar med en plågsam tydlighet vad diskriminering och avsaknad av ett socialt skyddsnät får för konsekvenser. Många, men inte alla, är romer, en grupp utsatt för en särskilt stark diskriminering i Europa både idag och historiskt.

För mig som miljöpartist och socialborgarråd är målet tydligt: Sverige ska vara ett solidariskt land som bidrar till uppbyggnaden av den europeiska sociala hållbarheten. Därför blir jag förvånad och oroad av uttalanden som gjorts i den svenska debatten.

Förra veckan rapporterade flera svenska medier om att starka krafter inom Socialdemokraterna verkar för att gå till val på ett nationellt tiggeriförbud och redan i december var Löfven ute i frågan.

Det är knappast omsorg om de utsatta som får socialdemokrater eller moderater att ropa på tiggeriförbud.

I höstas presenterade Moderaterna ett kriminalpolitiskt program där nationellt tiggeriförbud var en av punkterna och tidigare har moderatledda Vellinge velat införa ett lokalt tiggeriförbud, ett förslag som nu stoppats av Förvaltningsrätten i Malmö då det strider mot ordningslagen.

Det är knappast omsorg om de utsatta som får socialdemokrater eller moderater att ropa på tiggeriförbud.

Förslagen kommer istället i en kontext där hela samhällsdebatten har hårdnat och blivit kallare. Då blir det en enkel utväg att presentera förslag som är kommunikativa och kan uppfattas som kraftfulla, trots att de inte löser verkliga problem.

Utsattheten är en komplex fråga och det krävs insatser på flera nivåer för att förbättra situationen för de drabbade. Tiggeriförbud riskerar att förvärra utsattheten istället för att mildra den.

Det finns inga motsättningar mellan att ta medborgarnas oro inför omfattande utsatthet på allvar och att behålla våra solidariska värderingar. Vi kommunpolitiker kan inte lösa hela utmaningen själva då det har sitt ursprung i andra delar av Europa, men vi kan bidra till att minska problemet.

Och om även politiker på både nationell och europeisk nivå gör sin del av arbetet har vi tillsammans en god chans att faktiskt motverka fattigdom och diskriminering och bygga ett socialt starkt Europa.

Det är vårt jobb som politiker att ha en vision om vilket samhälle vi vill leva i och verka för att verkställa den. Därför tycker jag att vi kan förvänta oss en högre ambitionsnivå än det som visas nu i debatten.

Samhället behöver konstruktiva röster som trots andras utspel om tiggeriförbud står upp för människor i utsatthet. Många sådana röster finns också, inte minst inom socialdemokratin.

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), har varit en sådan röst och i Stockholm har vi ett gott samarbete mellan partierna inom majoriteten där vi gemensamt söker konstruktiva lösningar på svåra problem

Kan vi då göra något som kommunpolitiker för att lindra utsattheten?

Ja definitivt. I Stockholm har vi ett uppsökande EU-team med uppdrag att stötta och hjälpa de EU-medborgare som befinner sig i stor nöd och utsatthet. Teamen har relevant språkkompetens och arbetar i nära samarbete med bland annat socialjour, polis och hälso- och sjukvård.

Teamet arbetar också med att bygga upp ett samarbete med socialtjänsten i hemkommunerna i framför allt Rumänien. Vi erbjuder natthärbärgen och dagverksamheter i samarbete med civilsamhället och vi driver projektet Bättre Hälsa, vilket finansieras av EU-medel och syftar till att ge kvinnorna i målgruppen möjlighet till en förbättrad hälsa.

Vi måste både se till så att utsattheten för de människor som vistas i Sverige mildras, och samtidigt bidra till att bygga upp sociala skyddsnät för att motverka utsattheten i hemländerna.

Mitt Europa är ett Europa som håller ihop, ett solidariskt Europa där de mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i samhället.

Jag hoppas därför att socialdemokrater och moderater tar sitt förnuft till fånga och inser att den solidariteten även måste omfatta de EU-medborgare som lever i utsatthet i Sverige. Vi ska inte förbjuda människor från att be om hjälp.

Åsa Lindhagen (MP) är socialborgarråd i Stockholm.