Mats Åberg

Regeringen Löfven har nu chansen att göra en konkret insats på europeisk nivå för utsatta EU-migranter: Se till att frågan kommer upp vid EU-toppmötet i Göteborg i november. Det vore skandalöst om medlemsstaternas ledare helt skulle ignorera Europas största minoritetsgrupp, skriver Mats Åberg, tidigare ambassadör vid Europarådet och i Rumänien och en av initiativtagarna till nätverket för utsatta EU-medborgare.

Moderaternas förslag att införa ett nationellt tiggeriförbud har gjort att debatten om de utsatta EU-medborgarna tagit fart igen.

Men några nya argument har knappast framförts. De som förespråkar förbud talar hycklande om att kriminalisering av tiggeriet skulle »skydda« dem som tigger.

I och för sig är det klart att tiggeri inte långsiktigt löser deras situation, men problemet är att fördomsfullheten och det oreflekterade föraktet gentemot romer såväl i hemländerna som i Sverige gör det omöjligt för majoriteten av dem att själva skapa ett drägligt liv.

Och det är talande att när programledaren i Aktuellts debatt häromdagen mellan Tomas Tobé (M) rättspolitisk talesperson, och barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) frågade Tobé vem han ville skydda – tiggaren eller dem som ser dem – undvek han nogsamt att svara.

Med tanke på att förberedelsearbetet för toppmötet är i full gång måste den här frågan lyftas upp och matas in i det EU-politiska maskineriet redan nu.

Ända sedan tiggeridebatten startade för flera år sedan har i stort sett samtliga som yttrat sig hänvisat till att huvudansvaret för tiggarnas utsatthet ligger i hemländerna och att EU måste ta sitt ansvar genom att sätta press på hemländerna – och att hjälpa dem att få igång en acceptabel minoritetspolitik som inte diskriminerar romer.

Ingen kan väl ha något att invända mot detta. Den svenska regeringen har också tagit de första stegen för att få till stånd ett konstruktivt samarbete med Rumänien och Bulgarien. Men mycket återstår att göra.

Däremot har regeringen – såväl den förra som den nuvarande – veterligen legat helt platt när det gäller att få fart på en handlingsinriktad EU-politik på romaområdet.

Ett antal tämligen imponerande texter har producerats i Bryssel och Strasbourg men det har rört sig om mycket snack och lite verkstad.

Nu finns det emellertid ett utmärkt tillfälle att göra skillnad. Statsminister Stefan Löfven (S) har tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in till ett EU-toppmöte om socialpolitik i Göteborg. i november.

Då vore det skandalöst om medlemsstaternas ledare helt och hållet skulle ignorera de grundläggande sociala problem som den största minoritetsgruppen i Europa har. Och det rör sig om en grupp som är nästan lika stor som Sveriges befolkning!

Som en av initiativtagarna till Nätverket för utsatta EU-medborgare har jag vid flera tillfällen uppmärksammat både Europeiska kommissionen och Sveriges regering på detta. Kommissionen har inom ramen för en s.k. medborgardialog tackat för inspelet men inte kunnat lova någon åtgärd. Statsrådsberedningen har inte reagerat.

Med tanke på att förberedelsearbetet för toppmötet är i full gång måste den här frågan lyftas upp och matas in i det EU-politiska maskineriet redan nu. Och ingen kan väl ha ett större ansvar än mötets värd för att det sker.

Därför måste kravet ställas tydligt på Sveriges regering och dess chef, statsminister Stefan Löfven:

Gör en konstruktiv insats för de utsatta EU-migranterna! Se till att EU-toppmötet för upp frågan på dagordningen så att en process i riktning mot långsiktiga och varaktiga förbättringar kan komma igång! Det är dags att kräva konkreta åtgärder på europeisk nivå för att hjälpa utsatta EU-medborgare.

Mats Åberg är f.d. ambassadör bl.a. vid Europarådet och i Rumänien. Initiativtagare till Nätverket för utsatta EU-medborgare (tillsammans med Thomas Hammarberg och Hans Caldaras).