Ledare Kommunalarna slåss mot krafter som vill sänka både lönegolv och status. Kommunal ska inte behöva kompromissa om det som är självklart för andra: Anständig lön, schyssta arbetstider och rejäla arbetskläder.

När ett fackförbund som Kommunal med mer än en halv miljon medlemmar har kongress blir det varje gång en ny lektion i samhällskunskap.

Förbundsordförande Malin Ragnegård hälsade välkommen till »fyra demokratiska högtidsdagar» där föreningens framtid ska stakas ut med hjälp av rekordantalet 1537 motioner – mer än dubbelt så många som förra kongressen.

Vid denna 31:a kongress i Göteborg under rubriken Framtidstryggarna, inledd i går, möts 188 valda ombud som representerar 230 yrken.

74 motioner om rätt till arbetskläder och arbetsskor talar sitt tydliga språk. Kommunalarna slåss för sin yrkesidentitet. Frågan om Kommunal ska samarbeta även med Vänsterpartiet finns också med på dagordningen.

Borgerligheten styr i en majoritet av kommuner och regioner.

Förbundet strider mot krafter som vill gå i motsatt riktning 

Kommunalarna möter makthavare som tycker att det ska finnas fler »enkla jobb« och att exempelvis omsorgsjobbet är ett sådant. Fortfarande kan man höra beslutsfattare tala om »fler händer i vården«, som om det inte behövdes några huvuden.

Nu måste S upp till bevis och göra tvärtom: Jobba för arbetskläder, fasta arbetstider och schyssta villkor.

Lokala fackliga segrar visar att det är möjligt både att få heltid till vettiga villkor, sänkt nattarbetstid och skor i jobbet. Men för att motverka försämrade scheman, minutstyrning i hemtjänsten, ohållbara arbetstider och för lite personal behövs nationella bemanningsregler.

»Varför ska vi ha delade turer som tjänstemän slipper? Vi ska inte behöva kompromissa om det som är självklart för alla andra« fastslog ordförande Malin Ragnegård i sitt öppningstal där hon citerade poeten Edith Södergran.

»Det anstår mig icke att göra mig mindre än vad jag är.«

Revisionsberättelsen lyfter mål från förra kongressen som inte nåtts: Antalet medlemmar minskar i stället för att öka, trots intensiv värvning. Inte heller antalet förtroendevalda bland unga och utrikesfödda har vuxit som tänkt.
Det nuvarande systemet med sex olika nivåer för avgift har inte varit hjälpsamt i värvningskampen, snarare en hämsko, visar förbundets utredning.

Kommunal föreslår därför både sänkt medlemsavgift och färre nivåer. Förbundets och avdelningarnas ekonomi är stark och klarar en sådan förändring.

»Det ska vara lätt och värt att bli medlem i Kommunal. Ju mer vi sänker trösklarna desto fler kommer med», säger Malin Ragnegård. Priset för att gå med i facket ska sänkas, men inte villkoren för arbetet. Där måste tvärtom golvet höjas.
Skärpta krav för professionen är en förutsättning för förhandlingsförmåga och yrkesutövarnas självkänsla.

Därför är den skyddade yrkestiteln undersköterska med en nationell utbildning från nästa år en viktig framgång. I detta bör även språkkrav vara en naturlig del. I ett omsorgsyrke måste man kunna möta människor och förstå vad de behöver. Då är språket en förutsättning.

Förbundet strider mot krafter som vill gå i motsatt riktning. Kommunals arbetsgivare, vill ofta ha låga krav vid anställningen och en press neråt på villkoren. De vill sätta lön utan att ta hänsyn till facket. Det gäller särskilt de privata. Ju mer man privatiserar och lägger ut verksamhet desto större press nedåt på villkoren.

Kommunalarnas jobb är inga enkla jobb.

Som artisten Frida Öhrn formulerade det vid öppningen av kongressen: »Ni jobbar tillsammans och får allt att gå runt. Utan er skulle inget rulla i Sverige!«