Per Sundgren, t.v. och omslaget till Annie Lööfs bok.

debatt Centerpartiet är numera ett borgerligt liberalt parti. Jag kan sörja att partiet så totalt övergivit alla tankar på jämlikhet och ekohumanism, skriver Per Sundgren.

På hundra år har Centerpartiet förvandlats från ett intresseparti för bönder till ett borgerligt liberalt parti. Under den resan utgör perioden från 1970-tal till 1990-tal ett mellanläge, då centern försökte finna en ideologisk plattform mellan blocken genom att lyfta fram jämlikhet och ekohumanism.

Ett alternativ till de tre klassiska ideologierna. Detta alternativ överges dock ganska snart och 2013 lämnar Centerpartiet alla försök att placera sig mellan de politiska blocken.

Partiet är nu ett uttalat liberalt parti. Vart tog den gröna rösten vägen?

Centern argumenterar idag frenetiskt mot att flygresor ska beskattas och har nu senast kommit med ett initiativ som ska minska utsläppen av koldioxid genom en helt ny och oprövad teknik, som ska resultera i minusutsläpp. Koldioxiden ska fångas upp och transporteras för lagring antingen i bergrum eller under havsbotten. För att pröva denna teknik vill Centern nu avsätta 3,4 miljarder under åtta år.

Jag återvänder till Annie Lööfs självbiografi  Sanningens ögonblick (2018) och det slår mig hur lite i den som handlar om miljö och klimat, åtta sidor i en bok på trehundra sidor. Men ok, även på åtta sidor kan något intressant sägas.

Miljöfrågorna är »ödesfrågor« säger Lööf, men inte »ödesmättade«. Lite obegripligt tycker jag, men läser vidare, och förklaringen kommer. Det finns lösningar och därför ingen anledning att »gräva ner sig i tankar om att vi går mot världens undergång«.

Vi måste »hitta de där innovationerna som gör att vi kan leva klimatsmart.« Det är »de tekniska landvinningarna« som kommer att lösa problemet med klimathotet.

Annie Lööfs optimism liknar allt mer ett slags modern voodoo.

Annie Lööf är »obotlig optimist när det kommer till teknik och miljöinnovationer«. Ja denna optimism liknar allt mer ett slags modern voodoo. »Vi måste tro på vår egen förmåga, på företagens förmåga.« Framför allt ska vi ständigt framåt, aldrig bakåt. Det handlar inte om att »kliva upp på någon gammal och vinglig häst och vagn, utan snarare om att ta plats på ett modernt högteknologiskt tåg«.

Eller som det uttrycks i det valmanifest som publicerades i DN för någon vecka sedan: »Men klimatet räddas inte genom att stoppa tillväxten och blicka bakåt. Det är genom att tro på grön tillväxt som vi kan klara klimatomställningen.«

Det är marknaden och tekniken som kommer att stå för lösningarna.

Det som Centern och även andra partier är uppenbart rädda för är att oroa väljarna genom att antyda att de skulle behöva göra förändringar i sitt sätt att leva, att de inte skulle kunna fortsätta att konsumera minst i samma takt som tidigare. Vi ska inte av hänsyn till miljön behöva ta på oss »tagelskjortan« som Lööf uttrycker det i sin självbiografi. Kan det vara skatten på flygresor som hon tänker på?

Annie Lööf och Centerpartiet säger förstås också saker som är vettiga. Sverige ska driva på, globala klimatavtal behövs och utsläpp ska beskattas.

Absolut, men jag kan ändå sörja att Centerpartiet så totalt övergivit alla tankar på att utveckla en ekohumanism och istället anslutit sig till en liberalism som tror att marknaden och tekniken är lösningen på alla problem.

Per Sundgren är idéhistoriker och tidigare kulturborgarråd (V)