Ledare Två av tre nyanställda inom vården är administratörer. Någon måste hålla koll på de 4 000 privata vårdavtalen. I den privata ambulanssjukvården dör folk i högre utsträckning än inom den offentligt ägda. Och invånarna i region Stockholm betalar årligen 3 000 kr mer för den ojämlika vården.

När det kommer till frågor om vården vet man knappt vart man ska börja. Privatiseringarna har gått så långt att det kommer att ta många år att bara komma tillbaka till den självklara utgångspunkten: Att alla ska få vård efter behov och inte efter plånbok.

Riksrevisionen kommer i sina granskningar fram till att vården fördelas i högre grad till personer i mer välbärgade områden på bekostnad av de i ekonomiskt svaga områden. Institutet för Näringslivsstudier (IFN) drar slutsatsen att ambulanssjukvård lämpar sig dåligt att bedrivas i privat regi. Snart har alla, förutom Moderaterna, förstått att vårdvalet är en usel idé både för hälsan och ekonomin. Tråkigt nog är det just Moderaterna som styr i Region Stockholm.

Alla dessa avtal måste förhandlas, tecknas, följas upp och ibland bestridas 

Sedan vårdvalet infördes 2008 har befolkningen i regionen vuxit med 23 procent. Rimligen borde man då anställa motsvarande mängd läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal. Istället visar SvD att antalet sjuksköterskor har minskat med 3 procent under samma period. Den personalgrupp som vuxit allra mest är administratörer, handläggare och chefer. Sedan 2008 är två av tre nyanställda inom vården administratörer.

Hur kunde vi hamna här? Vårdvalssystemet omfattar nu ofattbara 4 000 avtal med privata vårdföretag. Alla dessa avtal måste förhandlas, tecknas, följas upp och ibland bestridas. Det är ett växande monster som tar resurser från det som borde vara vårdens kärnverksamhet – att erbjuda hälso- och sjukvård till den som behöver det.

IFN:s studie pekar på ett problem som egentligen är större än ambulanssjukvården. Författarna menar att det finns incitament för privata ambulansföretag att hålla nere kostnaderna. De ska inte lastas för detta – att hålla nere kostnaderna är ju själva grunden i privat företagande. Men när man bjuder in dem i verksamheter som bör drivas av en annan logik än prispress, till exempel bästa möjliga hälsoutfall, så kan det få ödesdigra konsekvenser. 

Ovanpå allt detta är sjukvården i Region Stockholm den dyraste i hela landet. Givet befolkningstätheten och stordriftsfördelarna borde det vara tvärtom. Men icke – Stockholm har den högsta regionskatten i landet och betalar 3 000 kr mer per år än den genomsnittliga svensken – för ett system som urholkar vården. Det är nog fler än jag som undrar vart pengarna egentligen tar vägen.

Region Stockholm har pekats ut som Moderaternas paradexempel på en region där valfrihet råder inom vården. Jag har svårt att tro att Moderaterna hade en illvillig baktanke när systemet infördes. De trodde nog att systemet skulle göra susen både för valfriheten och samhällsekonomin. Men att döma av konsekvenserna är det nog dags att tänka om. Om inte Moderaterna kommer på andra tankar, så hoppas jag i alla fall att väljarna gör det.