Jonas Lindberg (Foto: Anna Drvnik)

debatt Varför inte sansa sig nu och dra slutsatser av det vi redan ser: det är helt orimligt att fortsätta outsourca vår gemensamma vård till marknaden, skriver Jonas Lindberg (V).

På senare år har även de mest dogmatiska försvararna av vinstdrivande koncerner i svensk skola nyktrat till, och insett att marknadiseringen gått helt överstyr. Vårt skolsystem är på många vis det mest extrema i världen, där vinstuttag ur skattefinansierade skolor är möjligt och kommunerna saknar kontroll över nyetableringar. Skolpengen har blivit ett vouchersystem in i våra gemensamma resurser som det råder fullt krig om. Skolor lägger stora summor på marknadsföring för att få elever att välja just dem – för då får man tillgång till den åtråvärda skolpengen.

Mer och mer resurser läggs också på omfattande kontrollapparater i hopplösa försök att hålla koll på ett anarkistiskt system. Det är pengar som går till byråkrati i stället för till elever och lärare. Flera olika rapporter och granskningar har visat hur skolor plockar russinen ur kakan och lämnar elever med större behov i sticket. Det är positivt och välkommet att fler politiska partier och krafter börjat fatta att det är helt orimligt att detta tillåts fortsätta, och att fria marknadskrafter inte går att kombinera med rätten till en likvärdig utbildning för alla.

Vi ser en enorm överetablering i Stockholms innerstad

Ändå är det precis detta som nu genomförs på bred front i sjukvården. Högerstyrda Region Stockholm har tagit ledartröjan och kör på utan att dra några som helst slutsatser från skolans haveri, vårdprofessionernas och patientorganisationernas larm eller alla de utredningar som visar på en alltmer ojämlik vård där friskare patienter prioriteras före de sjukaste.

Risken är stor att flera borgerliga politiker i Stockholm vaknar upp om några år och inser att deras egna politik gått för långt. Varför inte i stället sansa sig nu och dra slutsatser av det vi redan ser: det är helt orimligt att fortsätta outsourca vår gemensamma vård till marknaden. Vi ser en enorm överetablering i Stockholms innerstad, där vårdbolag täljer guld och slukar enorma resurser som behövs mer på andra håll. Samtidigt duckar de privata vårdbolagen ansvaret att erbjuda praktikplatser och utbilda nästa generations vårdpersonal.

Även på regionens egna sjukhus och vårdcentraler dränks verksamheten i affärstänkande. På arbetsplatsträffar pratas det i dag mer om ekonomi och ”produktion” än om etik, utbildning och hur vården ska utvecklas.

Vi i Vänsterpartiet vill att den fira etableringsrätten för vårdbolag tas bort, och att alla regioner får möjligheten att sätta ett tak för hur många vårdgivare som får etablera sig. Vård ska styras och få resurser efter behov. Pengar ska gå till sjukvård, inte till byråkrati. Vårdgivare ska finnas till för patienterna, inte tvärtom. Vi får inte låta haveriet i skolsystemet upprepas inom sjukvården.

 

Jonas Lindberg (V)
Sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm