Åsa Fahlén (Foto: Linda Broström)

debatt Debatten om skolans brister har blivit allt mer intensiv. Tyvärr hör vi numera sällan Miljöpartiet i den diskussionen. Nu förväntar vi oss att partiets nyvalda språkrör lyfter fram skolan som en huvudfråga, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Skolan är alltjämt en mycket viktig fråga för väljarna. Så viktig att den kan få väljare att byta parti. Det är egentligen inte konstigt. Skolan är ett av de centrala instrumenten för att kunna påverka samhällets utveckling och därmed en av de viktigaste hörnstenarna i Sveriges framgång.

Trots dess betydelse för väljarna, tycks Miljöpartiets intresse för skolfrågan emellertid ha svalnat avsevärt sedan Gustav Fridolin försvann från den politiska scenen. Från att vara ett politikområde som partiet tidigare ville profilera sig inom, har skolan gått till att bli en sakfråga som man försöker se förbi. Den stora förloraren är nog Miljöpartiet själv.

Lärarnas Riksförbunds undersökning inför förra valet visade nämligen att det fanns potentiellt så många som 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik. Det mot­svarar hela 35 procent av valmanskåren. Precis som väljarna i allmänhet, ville en klar majoritet av Miljöpartiets potentiella väljare att staten tar över huvudmannaskapet över de skolor som idag är kommunala, liksom att pengarna till skolan inte fritt ska kunna gå till vinstuttag.

Att lyssna på de egna väljarna är ofta en utmärkt utgångspunkt när framtida politik ska formuleras.

Frågan är vad partiet kommer att göra åt detta. Med bara ett och ett halvt år kvar till nästa val kommer dessa frågors betydelse knappast svalna. I skuggan av coronapandemin kommer vi sannolikt att minnas året 2020 som det året när skoldebatten svängde och tog helt ny fart.

I helgen finns en utmärkt möjlighet för nya vägval när partiet samlas till extra kongress för att välja ett nytt språkrör. Förhoppningsvis för det med sig att Miljöpartiet åter blir ett parti som bryr sig om skolan. Att lyssna på de egna väljarna är ofta en utmärkt utgångspunkt när framtida politik ska formuleras.

De närmaste åren väntar stora utmaningar för skolan. Varje internationell kunskapsmätning bekräftar att klyftorna i den svenska skolan växer, även om den negativa kunskapstrenden verkar vara bruten. Det som kommit att bli ”en tvåtredjedelsskola” drabbar cirka 30 000 ungdomar i varje årskull, som utan gymnasieexamen riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet och utanförskap. Till det ska läggas en galopperande lärarbrist, kommuner som dignar under ansvaret att finansiera skolan och friskolor som på sina håll sätter vinstintresset före elevers bästa. Det är inte värdigt en kunskapsnation som Sverige.

I arbetet för en väl fungerande skola behöver vi ett starkt engagemang även från Miljöpartiet. Vi hoppas nu att Miljöpartiets nya språkrör kommer att stå upp för skolan på ett tydligare sätt och redovisa för lärarna, eleverna och väljarna hur man avser skapa en skola som är likvärdig, kompensatorisk och kunskapsinriktad. För Miljöpartiet har allt att vinna på att vara drivande i skolfrågan och framförallt att möta det stöd som finns i väljarkåren i frågan om statligt huvudmannaskap för skolan.

Jag både tror och hoppas att det nya språkröret är beredd att ta detta initiativ!

 

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund