Karin Rågsjö, riksdagsledamot på Stockholmsbänken för Vänsterpartiet och ledamot i socialutskottet Niklas Bougt, vikarierande oppositionsråd för Vänsterpartiet i Huddinge och sjuksköterska

DEBATT Hyvlingarna på heltidstjänster i särskilt boende är en trend vi ser i hela Sverige. Det oroar oss eftersom det riskerar kvaliteten i verksamheterna och slår mot personalen på både lång och kort sikt, skriver representanter för Vänsterpartiet.

Hyvlingar är en metod som blivit allt mer populär bland såväl privata aktörer som inom den kommunala sektorn för att sänka kostnader för personal. Inom den kommunala sektorn handlar det i första hand om slitsamma yrken för personer med som redan i utgångsläget har låga löner.

En hyvling innebär att man för att slippa betala ut övertidsersättning tvingar personal att gå ner på deltidstjänster. På det sättet blir den tid personalen arbetar utöver sin ordinarie deltidstjänst inte tid som de får övertidsersättning för. Istället får personalen något som kallas för mertidsersättning. Mertid är den tid som en deltidsanställd arbetar innan de kommer upp i en heltidstjänst.

Dessa hyvlingar slår hårt mot lågbetalda grupper och riskerar i förlängningen att skapa fattigpensionärer eftersom pensionen till stor del baseras på anställningsgrad. Många anställda och även fackförbund känner sig i dagsläget tvingade att acceptera hyvlingar för att slippa att företag och kommunala huvudmän istället varslar personalen. Det ses helt enkelt som ett sätt att rädda jobben.

Att man i privata företag beter sig på ett sådant sätt är visserligen klandervärt och kommer knappast att höja kvaliteten på de verksamheter de försöker sälja. När man däremot hyvlar i kommunal sektor är det inte bara klandervärt, det är också ett svek mot såväl de anställda som brukarna inom tillexempel hemtjänst, äldreomsorg och särskilt boende.

I Huddinge kommun har hyvlingarna börjat på heltidstjänsterna för personal på särskilt boende. Det betyder i praktiken att man i dagsläget tvingar ner personal till deltidstjänster för att spara på övertidsersättning. De tjänster som hyvlas är också sådant som kökspersonal och vaktmästeritjänster. Detta innebär också att den ordinarie personalen måste ta tid från sina ordinarie arbetsuppgifter för att utföra uppgifter som inte ingår i deras ordinarie tjänster.

Vänsterpartiet i Huddinge har vänt sig kraftigt mot hyvlingarna på heltidstjänster i särskilt boende. Det är en trend vi ser i hela Sverige och som oroar oss eftersom det riskerar kvaliteten i verksamheterna och slår mot personalen på både lång och kort sikt.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot på Stockholmsbänken för Vänsterpartiet och ledamot i socialutskottet
Niklas Bougt, vikarierande oppositionsråd för Vänsterpartiet i Huddinge och sjuksköterska