Allt fler löntagare tvingas till kortare arbetsdagar och lägre lön genom så kallad hyvling. En bransch där tilltaget är vanligt är handeln, men facket slår som tur är tillbaka.

H&M har tidigare genomfört omfattande hyvlingar. Nu sker samma sak inom Cervera, Akademibokhandeln, Pressbyrån och Clas Ohlson. Alla företag inom detaljhandeln.

Vid hyvling får de anställda ett erbjudande om omplacering till sin egen tjänst, men med färre arbetstimmar. Många har redan från början svårt att få pengarna att räcka. Efter hyvling slås den personliga ekonomin sönder. För tidningen Arbetet berättar butiksanställda Mikaela att hon förlorade 8500 kronor i månaden efter att hennes tjänst på H&M hyvlades.

Handels har drivit igenom krav som gör hyvlingen svårare, men lagstiftning skulle behövas

Den som blir erbjuden en hyvlad tjänst tvingas att välja mellan två onda ting. Antingen kan hen säga ja till hyvlingen, det innebär en stympad tjänst utan möjlighet att få omställningsstöd. Sådant stöd delas bara ut till arbetslösa. Eller så kan hen säga nej till hyvlingen. Det ger arbetsgivaren rätt att säga upp vederbörande. Den anställde drabbas dessutom av karens i a-kassan på upp till 45 dagar eftersom hen har avvisat ett jobb.

Uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv hösten 2022, som LO så småningom hängde på och som riksdagen följde upp med lagändringar, innebar en skärpning av reglerna för hyvling. En arbetsgivare som hyvlar måste följa turordningsreglerna. Den som har arbetat längst ska bli hyvlad sist. Men för dem som jobbar i butiker har ändringen knappt ökat skyddet alls.

– Det beror på att många jobbar deltid redan från början. När arbetsgivare vill omvandla alla tjänster till deltid är det därför ofta en mindre grupp som berörs. Ofta hyvlas alla med heltidstjänster på ett bräde. Det gör att turordningsreglerna blir utan verkan, säger Martin Nyberg, Handels avtalssekreterare.

Spridningen av hyvling inom handeln har gjort många fackligt aktivt både upprörda och oroliga.

– Det är många av våra medlemmar som tidigare har jobbat ofrivillig deltid och slagits för att få arbeta heltid. Nu tvingas de tillbaka till ett deltidsjobb.

Skälen till att företag hyvlar tjänster kan vara två. I vissa fall handlar det om en omorganisation som går ut på att öka flexibiliteten genom att skapa fler deltider. Företag nyanställer samtidigt som de hyvlar tjänster.

Det kan också handla om företag som har ekonomiska problem och måste dra ner på verksamheten.

– Det är svårare, men ofta kan det vara bättre att säga upp några tjänster än hyvla brett. I bästa fall får de uppsagda stöd som gör att de kan slussas vidare till nya jobb.

För Handels har frågan om hyvling hög prioritet. I det nya detaljhandelsavtalet, som berör över 150 000 anställda, har man fått in formuleringar om att arbetsgivare som funderar på hyvling måste överväga andra alternativ och att arbetsgivare som hyvlar personer med lång anställningstid tvingas att betala extra.

Det är positivt att Handels avtalsvägen har drivit igenom krav som gör hyvlingen svårare, men lagskärpningar skulle också behövas. Både arbetsgivare och samhället i stort borde vara mer rädda om personalen inom detaljhandeln. Redan idag är personalomsättningen hög. Om flera ska lockas till att fortsätta arbeta i butik måste jobben bli tryggare och möjligheten till vidareutbildning bättre. Ett lämpligt första steg vore att avskaffa hyvlingen.