Matilda Ekeblad

debatt När Sverige behöver kraftfulla reformer för att minska arbetslösheten och utsläppen levererar regeringen istället en budget fylld av symbolåtgärder för lånade pengar. Vårbudgeten har många förlorare men vi unga drar det kortaste strået, skriver Matilda Ekeblad, ordförande för MUF.

Tillsammans ska vi “jobba Sverige ur krisen” sa finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade regeringens vårbudget under parollen “jobben, jobben, jobben”. Det är samma paroll som när regeringen presenterade höstbudgeten 2020 och det utan några större ändringar.

Istället fortsätter regeringen med samma verkningslösa politik som gjort att Sverige idag har bland den högsta arbetslösheten i hela EU. Om finansministern skulle lägga ner lika mycket tid på reformer för att få fler i jobb som hon gör på att bortförklara arbetslösheten så hade vi kanske kunnat se resultat. Nu får vi istället höra bortförklaringar om att vi har en hög sysselsättningsgrad och att regeringen “för en väldigt framgångsrik arbetsmarknadspolitik”. Synd bara att det inte får en enda person till i jobb.

Arbetslösheten är dock inte det enda som regeringen misslyckas med att rädda i budgeten, en förlorare till är klimatet. En av de frågor som är allra viktigast för vår framtid och den frågan som toppar mätningar om vad unga tycker är allra viktigast. Finansministern kallar det för en “kraftfull grön omställning” men på pappret är det ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken, kunskapshöjning om klimatet och en satsning på naturnära jobb för unga.

Regeringen verkar inte ta klimatkrisen på allvar och det är inte bara jag som är orolig. Nyligen meddelade Klimatpolitiska rådet att regeringens klimatpolitik är otillräcklig för att nå klimatmålen. Det borde ha manat till eftertanke men med tanke på deras satsningar, eller snarare bristen på dem i budgeten får jag anta att de uteblev.

När de kraftfulla reformerna för arbetslösheten saknas, när satsningarna på klimatet saknas och när strategierna för livet efter pandemin lyser med sin frånvaro är det lätt att tappa hoppet.

Att vi fortfarande är mitt inne i en kris gör självklart att en budget måste fokusera på att släcka bränder och jobba oss ur den. Om vi dock bortser från att regeringen inte ens klarar av det så saknas det även reformer och satsningar för framtiden. Det gör att vi unga går en dyster framtid till mötes om regeringen ska fortsätta skuldsätta oss genom fortsatta symbolåtgärder. Det senaste året har andelen unga som tror att de kan påverka sin framtid minskat, det samma gäller de som ser ljust på framtiden. Nu mer än någonsin behöver unga framtidstro, inte mindre som regeringen bidrar till.

Jag hade önskat satsningar på CCS, samt ny teknik och innovation som bidrar till att vi minskar vår klimatpåverkan och ett större fokus på energifrågan. Ska vi klara av den gröna omställningen med elektrifiering i fokus krävs en säker tillgång till el vilket dagens system inte kan generera. Detta behöver ändras.

För att minska den skyhöga arbetslösheten behövs det sänkt skatt på låga inkomster så att alla kan leva på sin lön. Det ska alltid löna sig att arbeta. Men det kanske viktigaste är att se till att jobben finns kvar. Företag efter företag går just nu i konkurs på grund av pandemin och restriktionerna.

Regeringen kan inte bara lova pengar utan behöver se till att stöden betalas ut snabbare så att branscher inte går i konkurs och att de är redo att snabbt anställa igen när pandemin väl är över. För att ge hopp om att det finns ett liv post-corona behöver regeringen, likt många andra länder i Europa, ha en flerstegsplan för hur Sverige ska öppna upp. Allt det här saknade jag i regeringens budget.

Så jag kan bara konstatera att de stora förlorarna på regeringens budget är vi unga. När de kraftfulla reformerna för arbetslösheten saknas, när satsningarna på klimatet saknas och när strategierna för livet efter pandemin lyser med sin frånvaro är det lätt att tappa hoppet. Efter regeringens presentation av vårbudgeten är det ganska uppenbart: det enskilt viktigaste för arbetslösheten, klimatet och ungas framtid är att byta regering.

 

Matilda Ekeblad, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet