Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Foto Fredrik Hjerling/Pixabay

Klimat Naturrestaureringslag skjuts på framtiden efter en sen vändning från Ungern. Vid måndagens miljörådsmöte i EU skulle ländernas klimatministrar ha röstat om lagen om att återställa och restaurera Europas natur. Så blev de inte. 

Naturrestaureringslagen kallas EU:s mest omstridda lag. Den innebär att skadad natur och havs- och vattenmiljöer ska restaureras och att våtmarker ska återställas. Syftet är att öka biologisk  mångfald och minska klimatutsläpp. 

”Omröstningen var först planerad till miljörådet i dag, men har skjutits upp eftersom Ungern i sent skede vände och nu tänker rösta nej, vilket innebar att kvalificerad majoritet gick förlorad. Sverige har hela tiden, efter att den slutliga överenskommelsen blev känd, sagt att vi kommer att rösta nej. Skriftligt samråd om detta ägde rum med EU-nämnden i förra veckan”, skriver klimatminister Romina Pourmokhtaris (L) pressekreterare i ett mejl till Dagens Arena. 

Jublet är över

Lagen möttes av stora protester när EU-parlamentet skulle rösta om den i juli förra året. Sedan dess har den omförhandlats och i februari röstade EU-parlamentet för slutversionen, med något lägre krav på länderna om hur mycket natur som ska restaureras. De svenska ledamöterna från V, S, MP och L röstade ja, medan C, M, KD och SD röstade nej. 

Miljöpartiets Pär Holmgren – som klädd i vit t-shirt med texten ”restore nature” jublade tillsammans med hela gröna gruppen vid omröstningen för en månad sedan – är besviken:

– Regeringen borde skämmas. Tillsammans med Ungern placerar man sig på fel sida av historien. Att återställa naturen är det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att klara klimatkrisen. Vi i parlamentet klubbade lagen för några veckor sedan, och dagens beslut skulle bara vara en formalitet. Nu skjuts beslutet på en mycket oviss framtid. Det är skandalöst och fullständigt ansvarslöst, säger han.

L sa ja – regeringen nej

Åtgärderna är avgörande för att bromsa klimatförändringarna, menar förespråkarna. Kritikerna menar att åtgärderna äventyrar äganderätten och försvårar jord- och skogsbruk. Omröstningen där ländernas ministrar till slut godkänner ett lagförslag brukar vara en formalitet efter att förslaget då redan har förhandlats mellan EU-parlamentet och medlemsländerna.

Klimatminister Romina Pourmokhtari företräds av sin statssekreterare Daniel Westlén under klimatministermötet. Han säger i en intervju att förslaget som EU-parlamentet – inklusive klimatministerns partikamrat Karin Karlsbro – röstade för i februari var bättre än det ursprungliga, men inte tillräckligt för att stödjas av regeringen.

– Vi ser att det saknas förståelse för hur skogsbruket fungerar. Det hade behövts mer flexibilitet i hur medlemsstaterna skulle kunna arbeta med det här.

Vad nästa steg i processen blir är oklart. Daniel Westlén väntar mer information från det ordförandeskapet som nu innehas av Belgien.