Opionion Live, Fredrik Banke

När SvT Opinion bjuder in miljonären Leif-Ivan Karlsson som representant för klassresenären bekräftar och förstärker de en stereotyp uppfattning om arbetarklassen, skriver Fredrik Banke.

I samband med  Daniel Suhonens och Fredrik Segerfeldts debatt om klass i SVT:s Opinion den 15 februari bjöds miljonären Leif-Ivan Karlsson, självtitulerad »superentreprenören«, in för att kommentera hur situationen verkligen såg ut utifrån sina egna erfarenheter som någon sorts »klassresenär« – i alla fall verkade SVT presentera det som fallet.

Karlsson menade i alla fall, något motsägelsefullt, att vi lever i ett utbrett klassamhälle samtidigt som man som individ själv kan välja att på något sätt strunta i hela strukturen och kämpa sig ur den genom att arbeta. Tydligen hade regeringen också skapat klasskillnaderna.

Det hela var en smula förvirrande. Jag menar att SVT i sitt val av Karlsson som talesperson för både arbetarklassen och den ekonomiska överklassen samtidigt bekräftade två teser om samhället. och sin roll i detsamma.

  • Tes 1: Genom att bjuda in Leif-Ivan Karlsson i Opinion bekräftar och förstärker SVT en stereotyp uppfattning om arbetarklassen, samt visar att media är ett forum för medelklassen.

I idéinstitutet Katalys rapport (nummer 42) om hur arbetarklassen symboliskt blir utplånad i medelklassens medier visas att arbetarklassen är underrepresenterad och osynliggjord. När den väl syns är det ofta på ett nedsättande och förlöjligande sätt.

Att SVT tar in Leif-Ivan Karlsson som en sorts rapportör för arbetarklassen är olyckligt med tanke på att han själv har blivit förlöjligad i media genom sitt eget program.

Ett gott exempel är just programmet Bra, bättre, Karlsson på TV3, där samme Leif-Ivan Karlsson och hans familjs utspel och extravaganta livsstil presenteras så att man som tittare förväntas skratta och underhålla sig genom familjens agerande.

Att SVT tar in Leif-Ivan Karlsson som en sorts rapportör för arbetarklassen är olyckligt med tanke på att han själv har blivit förlöjligad i media genom sitt eget program. Bekräftar inte detta väldigt väl att SVT och övriga media är forum för medelklassen samt att de har en stereotyp bild av arbetarklassen?

För övrigt visar Katalys rapport att SVT är sämst av tv-bolagen på att släppa in arbetarklassen.

  • Tes 2: Karlsson själv visar att klassamhället existerar och att det är något som en person svårligen kan komma ifrån, oavsett ekonomisk styrka.

Segerfeldt menade under debatten att det är irrelevant att tala om Sverige som ett klassamhälle bland annat med hänvisning till det faktum att en gruvarbetare kan köra SUV, leva i tvåplansvilla m.m.

Men Leif-Ivan Karlsson visar själv varför han har fel.

Karlsson tillhör den ekonomiska eliten i egenskap av att vara mångmiljonär. Således kan han enligt vissa kriterier anses tillhöra toppskiktet av samhället. Detta faktum till trots så är det ovan nämnda programmet Bra, Bättre, Karlssons ett bevis på att han fortfarande i vissa avseenden kategoriseras som någon slags stereotyp bild av arbetarklass i termer av värderingar, agerande och tankesätt.

Oavsett om Karlsson får ett bättre jobb, så blir han av media gestaltad och förlöjligad på samma sätt som om det vore Paradise Hotel eller dylikt. Detta implicerar att klass innebär mer än pengar, och att Karlsson – och många andra för den delen – svårligen kommer att kunna undgå klassamhället.

Nej, det är inte bara att bestämma sig för att lämna sin klass.

Man kan inte kategoriskt »välja bort det« som Karlsson menar, utan det är djupt rotat ända in i ens sätt att tänka och vara. Även om Karlsson kan förvärva enorma mängder pengar, avslöjar ändå hans sätt att tala, sätt att roa sig och/eller till och med sätt att hälsa, var han kommer ifrån.

För forskning kring hur klass manifesteras på flera olika sätt, rekommenderas att läsa den legendariske sociologen Basil Bernsteins Language and Social Class, där vederbörande påvisar att grupper från arbetarklassen ofta blir uppfattade som mindre intelligenta i IQ-test än »högre« samhällsklasser, på grund av deras strukturellt producerade sämre förmåga att uttrycka sig själva verbalt.

Är det möjligen så att strukturen påverkar hur Karlsson som individ blir dömd av oss övriga beskådare?

Det är alltså inte enbart materialistiska tillgångar det rör sig om, utan vem man är som person och vad man representerar. Klass är således både socialt samt identitetsrelaterat och inte något man kan komma ifrån på samma sätt som man kan byta bostadsort eller öka inkomst.

Om denna sociala aspekt på klass inte är förnedrande så vet jag inte vad som är det.

Summa summarum, så borde vi verkligen börja tala mer om klass, vad det innebär och hur det manifesteras i samhället. SVT har visat att Sverige fortfarande är ett klassamhälle De har även bekräftat giltigheten av Katalys senaste rapport, som jag tror är något på spåren. Ta debatten.

Fredrik Banke är student vid Lunds universitet och aktiv vid LSSK, Lunds Socialdemokratiska Studentklubb.