Lawen Redar (S). Foto: Riksdagen

debatt Kristdemokraterna tycks ha bytt syn på public service under hösten. Häpnadsväckande, anser Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar.

Det är häpnadsväckande hur Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren debatterar public service och dess roll i det nya medielandskapet. Tacka vet jag partiföreträdaren Martina Kyngäs som satt med i den parlamentariska public serviceutredningen och som där förde KD:s talan.

För mindre än ett år sedan hade KD, genom ledamoten Kyngäs, en förståelse för vikten av ett public service som ska tillhandahålla oberoende och saklig nyhetsförmedling, djupgående och objektiv granskning samt ett brett och högkvalitativt kultur- och folkbildningsutbud (hennes egna ord i utredningen).

Med partisekreteraren Peter Kullgren intas tyvärr en helt ny hållning. Uppdraget ska inte bara smalnas av i en tid då stödet till inhemska medier borde öka, kulturutbudet som han kallar ”krimskrams” ska också upphöra med motiveringen att vi nu har Netflix och Spotify.

Utan ett tydligt och brett kulturuppdrag går tillgängligheten till svensk mediakultur förlorad. De globala kommersiella medieaktörerna kommer knappast att uppbära denna roll.

Detta kan låta lockande för den som inte är bevandrad i public services kulturuppdrag. Men hyser man någon som helst respekt för det svenska kulturarvet, tillgången till arkiv, svensk och nordisk film- och tv-produktion, radions symfoniorkester och kör eller föredrar att barnen tittar på barnprogram med pedagogisk inriktning så ska man nog vänta med slutsatserna. Utan ett tydligt och brett kulturuppdrag går den direkta tillgängligheten till svensk mediakultur förlorad. De globala kommersiella medieaktörerna kommer knappast att uppbära denna roll.

Vill man dessutom göra sig av med ”krimskramset” måste man i vart fall definiera vad det är som ska bort. Eller som Jan Scherman skriver: definiera vad som ska få finnas kvar. Vill man ta argumentet till sin yttersta spets kan man hänvisa till den polska public service journalisten Robert Kowalski. Hans radioprogram lades ner efter ett regeringsbeslut. Samma tid sänder man nu ett ersättande program med innehåll som bättre anpassats till regeringens familjepolitik.

Men det sagt gör vi nog klokt i att inte detaljstyra public service. Låt oss istället övergå till det nödvändiga – att skapa långsiktiga förutsättningar, bejaka utvecklingen och bibehålla generella sändningstillstånd.

Jag hade gärna sett att Peter Kullgren varit intresserad av en diskussion om den tilltagande fragmentiseringen och polariseringen i det nya medielandskapet. Tyvärr får jag känslan av att debattinlägget enbart är ett bidrag i den riktningen.

 

Lawen Redar 
kulturpolitisk talesperson (S)