Preemraffs anläggning i Lysekil. Foto: Preem

debatt Ett beslut om ett slutdatum för fossila drivmedel är mycket angeläget, men vad som beslutas om Preems utbyggnad är från klimatsynpunkt däremot nästan betydelselöst, skriver Magnus Nilsson.

Problemet med Preems raffinaderi i Lysekil är inte så mycket koldioxiden som går ut genom skorstenarna. Problemet är drivmedlen som körs ut genom fabriksportarna.

Att stoppa den utbyggnad företaget planerar, ändrar därför inte mycket, så länge de fossila drivmedlen tillåts flöda fritt.

Det viktiga är att förbjuda de fossila drivmedlen. Så fort som möjligt. Gör vi det, lär utsläppen från raffinaderiet helt eller nästan helt upphöra.

Att mark- och miljööverdomstolen i förra veckan gav klartecken till Preems planer på att bygga ut sitt raffinaderi var ingen överraskning. Domen är klockren och lagstiftningen på området inte särskilt svårtolkad.

Efter domstolens uttalande är det knappast möjligt för regeringen att stoppa projektet.

En helt annan sak, som domstolen inte uttalar sig om, är vad ett Ja till utbyggnaden betyder för klimatet.

Om Preems utbyggnad stoppas, kommer svenska bilar även fortsättningsvis att drivas med fossila drivmedel, fast kanske i högre grad importerade. Det minskar naturligtvis inte utsläppen.

Preems raffinaderi är en av ca 12 000 stora energi- och industrianläggningar inom EES (EU28+Island, Lichtenstein & Norge) vars utsläpp regleras i ett sammanhang av EUs utsläppshandelsdirektiv. Tillsammans återstår för dessa anläggningar ett utsläppsutrymme på drygt 30 miljarder ton koldioxid. För all framtid. Det är ungefär 20 års utsläpp på nuvarande nivå. Sen är det stopp och ytterligare utsläpp förbjudna. Det gäller även Preem.

Utsläppsutrymmet är gemensamt för alla deltagare. Det utrymme Preem utnyttjar, kan ingen annan utnyttja. Och tvärtom – det utrymme Preem inte utnyttjar, kommer någon annan anläggning att utnyttja.

Om Preems utbyggnad stoppas, kommer svenska bilar även fortsättningsvis att drivas med fossila drivmedel, fast kanske i högre grad importerade. Det minskar naturligtvis inte utsläppen.

Genom en specialregel kan det totala utsläppsutrymmet inom handelssystemet på marginalen påverkas en aning av om Preem byggs ut eller ej, men effekten är liten och kortvarig.

Beslut om hur stora utsläppen från verksamheter inom utsläppshandeln ska bli kan vi inte avgöra nationellt. Det beslutas gemensamt inom EU. I vilken utsträckning vi använder fossila drivmedel kan vi däremot själva styra över.

1 februari 2021 ska regeringens utredare, Sven Hunhammar, presentera förslag om hur Sverige kan införa ett förbud mot försäljning av fossila drivmedel.

Ett beslut om ett slutdatum för fossila drivmedel är mycket angeläget. Vad som beslutas om Preems utbyggnad är från klimatsynpunkt däremot paradoxalt nog nästan betydelselöst.

 

Magnus Nilsson
miljökonsult och forskare.
Författare till ”EU, Sverige och klimatet” (Arena Idé, 2019)