Shamm Salih

Mer blåsljuspersonal löser inte ojämlikheten i våra förorter. Vi vill att Sverige ska sluta vända oss ryggen och bygga upp de ungas förtroende för demokratin. skriver Shamm Salih medlem i SSU Stockholm, Rinkeby, inför politikerveckan i Järva, som börjar i morgon. 

Jag är kritisk till att borgerliga politiker och myndigheter alltid ska sopa de sociala problem som sker i våra hemorter under mattan till fördel för polisiära insatser.

Att enbart rikta in sig på polisiära insatser är en kortsiktig lösning som riskerar att öka de ungas misstro till vårt demokratiska samhälle.

Samhällsresurserna borde istället riktas till att hjälpa människor i de utsatta bostadsområdena. Hjälp dem att komma ut på arbetsmarknaden!

Satsa på de unga och hjälp dem att utvecklas, utan att känna sig rädda.

Blåljuspersonalen kommer aldrig kunna lösa den ojämlikhet som finns i våra förorter. Utanförskap, våld och segregation är bara några av alla de termer som används för att beskriva problematiken i våra hemtrakter.

Om antalet poliser ska bli fler där vi bor måste polisen definitivt ta den strukturella rasismen på allvar!

Vi har sett många övertramp från polisens sida med rasistiska glåpord och övergrepp. Detta är verkligen inte okej!

Vi vill kunna gå på våra gator utan och behöva oroa oss. Vi vill ha en framtid för våra unga. Vi vill bli en del av det vackra samhället.

Vi är också mänskliga varelser som vill bli behandlade på ett rättvist sätt.

Vi kräver trygghet, för det är därför vi lämnade våra länder och flyttade hit. Vi vill kunna gå på våra gator utan att behöva oroa oss för vad som kan ske. Vi vill ha en framtid för våra unga. Vi vill bli en del av det vackra samhället.

Vi vill bygga upp en säker tillvaro för alla. Vi vill att Sverige ska satsa på oss och sluta vända oss ryggen. Genom en stark välfärd kan vi bygga upp ett bättre samhälle där även barnen och de unga männen ser andra framtidsutsikter än kriminalitet, brott och narkotikahandel.

Men så ser verkligheten inte ut i dagsläget. Istället har våra förorter tvingats vänja sig vid en dålig välfärd, vid arbetslöshet. Där även unga män står i centrum öppet och säljer. Vi har även fått uppleva flera fruktansvärda våldsdåd där unga män mist sina liv på våra gator.

De är också unga människor med framtidshopp, mål och drömmar. Vad mer behöver göras för att få alliansens politiker att vakna till och inse att vi också är människor. Att de inte finns något som heter »vi« och »dom« utan att vi är ett tillsammans, och tillsammans som ett enat samhälle måste vi besegra vartenda problem.

En bra början för er är att lyssna på vad  barnen och ungdomarna i de utsatta förorterna har att berätta för er.

Det är inte bara förtroendet för myndigheterna och den borgerliga alliansen som sviktar, utan också förtroendet för samhällsdemokratin.

Statsminister Stefan Löfven: Det räcker inte med att enbart rusta upp bostäderna i Stockholms förorter och öka antalet poliser.

Ni politiker måste också bygga upp förtroendet för demokratiska institutioner. En bra början för er är att lyssna på vad de barnen och ungdomarna i de utsatta förorterna har att berätta för er.

Shamm Salih är 17-årig medlem i  SSU Stockholm, Rinkeby.