Maria Strömkvist, Eva Lindh, Marlene Burwick och Åsa Eriksson

debatt På nätet har våra barn ofta fri tillgång till porr och annat våld. Vi anser att mer behöver göras för att ge barnen sunda värderingar om sexualitet, intimitet och relationer, skriver fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Barns internetanvändande ökar allt mer och kanske vet vi inte alltid vad våra barn och barnbarn ägnar sin tid åt på nätet. Enligt en färsk Sifo-undersökning tror 72 procent av föräldrarna att deras barn inte tittar på porr. Samtidigt visar undersökningar att så många som 8 av 10 barn har sett porr på nätet. Medelåldern för när barn första gången tittar på pornografi på nätet är 12 år.

Detta vore kanske inte så anmärkningsvärt om inte mainstreamporren var så fruktansvärt våldsam och kvinnohatande som den tyvärr är idag: kvinnor blir slagna, kallade hemska saker och ofta ingår gruppvåldtäkter som bärande inslag. Porren är för många barn den första sexualundervisningen och rapporterna om barn som begår övergrepp på andra barn, efter att ha konsumerat porr, ökar kraftigt. Allt fler killar vittnar om hur de blivit beroende av våldsporr och eftersöker allt mer extrema scener.

Allt fler killar vittnar om hur de blivit beroende av våldsporr och eftersöker allt mer extrema scener.

Studier visar att ju tidigare pojkar börjar konsumera porr och lär sig en osund koppling mellan våld och sex desto svårare får de att känna intimitet. Porren bidrar även till att flickorna får en bild av sig själva som passiva mottagare i sexuella relationer.

Många barn känner svårigheter att förhålla sig till det de möter på internet och det påverkar attityder och synen på sexualiteten och människovärdet. Barns vardag påverkas av pornografin och det är hög tid att vi vuxna tar vårt ansvar och begränsar tillgången. Det handlar om tortyrliknande våld mot verkliga kvinnor som våra barn möter på nätet redan när de går på mellanstadiet.

Vi anser att mer behöver göras för att ge barnen sunda värderingar om sexualitet, intimitet och relationer. Det kan till exempel ske genom att vi tillsammans pratar med våra barn om hur de kan hantera det de möter på nätet och att vi hittar tekniska lösningar för att förhindra att barn får tillgång till porr på nätet. En porrbild i en lärobok är olaglig, men på nätet har våra barn ofta fri tillgång till porr och annat våld.

Vi vill bygga ett starkare och tryggare samhälle med respekt för varandra, för jämställdhet, antivåld och allas lika värde. I ett starkt samhälle ser vi till att barn och unga inte växer upp med bilder eller upplevelser av grovt sexuellt våld.

 

Maria Strömkvist, Eva Lindh, Marlene Burwick och Åsa Eriksson,
riksdagsledamöter för Socialdemokraterna